Stigende tendens i antallet af konkurser i landbruget

Der er lille stigning i antallet af konkurser i landbruget.

En lille kommentar til dagens konkurstal:

Tallene for konkurser inden for landbrug, skovbrug og fiskeri viste 15 konkurser i januar.

Det viser de seneste tal fra Danmarks Statistik

Det er en stigning fra 12 i januar 2020. Målt som løbende 12 mdr. steg antallet af konkurser fra 167 til 170, vurderer Klaus Kaiser, Erhvervsøkonomisk chef hos Seges.

"Udfordringerne i minkbranchen har været med til at hæve niveauet for konkurser gennem de seneste 12 måneder. Nu er der dog sket en afklaring med en fair erstatning, så der vil altovervejende blive tale om afvikling under bedre forhold end konkurs", siger han i en kommentar til landbrugsavisen.dk. 

Der har dog også været en del konkurser på kvægbedrifter på trods af nogenlunde gennemsnitlige mælkepriser.

"Det er typisk malkekvægsbedrifter med et højt nulpunkt og høj gæld. På det seneste er også smågriseproducenterne blevet ramt af meget lave priser på smågrise og stigende foderomkostninger, men eftersom smågrisepriserne har rettet sig og forventes at stige yderligere i de kommende måneder på grund af en kraftig produktionstilpasning i blandt andet Tyskland, er der udsigt til, at presset på økonomien i svinesektoren vil aftage", siger Klaus Kaiser.

Han påpeger desuden, at der er fortsat er stor usikkerhed forbundet med både corona og en eventuel yderligere udbredelsen af afrikansk svinepest i Europa, hvor et udbrud i Danmark vil ramme svinesektoren hårdt. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle