Stille i ulveland: Ingen anmeldelser af husdyrangreb

1. juli 2018 åbnede Naturstyrelsen en telefonlinje, hvor man som borger kan rapportere formodede ulveangreb. Efter ulvetelefonens første måned i vælten er den stort set ikke blevet anvendt.

Hvis man har mistanke om ulveangreb, har man den sidste måned kunnet ringe til Naturstyrelsens ulvetelefon.

Men efter tjenestens opstart er den stort set ubrugt. Et formodet husdyrangreb er dog blevet anmeldt til Naturstyrelsen 20. juli.

”Jeg har haft telefonen den sidste uge, og der har været tre opkald til den, men ingen om ulveangreb på husdyr. Et af opkaldene var anmeldelse af et stykke råvildt, der lå spist ude i skoven. Det havde ligget længe, og der var ikke noget, som ellers tydede på, at ulv stod bag. I sådan et tilfælde gør vi ikke mere ud af den sag”, fortæller vildtkonsulent Thomas Iversen.

Han er en af fire vildtkonsulenter, der passer ulvetelefonen på skift i en turnusordning på omkring en uge ad gangen.

”Jeg passer telefonen nu, mens de andre holder ferie, men det er mit klare indtryk, at de har haft den samme oplevelse i forhold til mængden af opkald og deres formål. Folk ringer eksempelvis ind, fordi de er nervøse for ulve og ønsker vejledning i, hvordan man garderer sig mod ulveangreb”, forklarer Thomas Iversen

Selv om ulvelinjens formål strengt taget kun er til anmeldelse af angreb på husdyr, har vildtrådgiverne ikke sendt bekymede borgere væk uden vejledning.

”Vi forsøger at rådgive, så godt vi kan, fordi det betyder meget for de folk, vi snakker med. Det gør heller ikke meget, når der ikke er mere travlt på telefonen i øjeblikket”, siger vildtrådgiveren.

Han regner med, at den nuværende tendens vil fortsætte nogle måneder endnu.

”Det er meget stille og roligt i øjeblikket, fordi ulvene finder føde ude i naturen. De har let ved at jage unger i øjeblikket, men når efteråret kommer, så tror jeg, der kommer flere anmeldelser på telefonen”, vurderer han.

Velkendt mønster

Vildtrådgiverens teori bliver bakket op af Naturhistorisk Museums forsknings- og samlingschef Kent Olsen.

”Det er et mønster, vi har set i de sidste år. Ulvene er mindre aktive i sommerperioden, når det kommer til husdyr. Det er simpelthen lettere at jage vildtet i skoven, fordi vildtungerne stadig er små. Ulvenes udvandring har også betydning, og det er ikke før sen vinter eller forår, at sidste års unger begynder at forlade deres territorier”, forklarer Kent Olsen.

Han tilføjer, at der ikke er belæg for, at der vil forekomme angreb hyppigere end sidste år, selv hvis ulvehvalpe udvandrer fra flokken og bevæger sig ud i andre steder af landet.

”Vi er ikke sikre på, om ulvebestanden i det hele taget er vokset. De ulve, der så udvandrer (fra flokken, red.), vil måske lave nogle enkeltstående angreb, steder som ikke er ulveforanstaltede, men man skal huske på, at ulvene rykker sig hurtigt igen. Så selv om man ser ulveangreb nye steder, er det ikke ens betydende med, at rovdyret har slået sig ned i det territorium”, siger forskningschefen.

Han understreger, at man ikke kan konkludere endeligt på spørgsmålet, men at man vurderer sagen ud fra de iagttagelser, man har gjort de sidste år, hvor ulven har været aktiv i Danmark.

Har du mistanke om et ulveangreb så kan Naturstyrelsens ulvehotline kontaktes på: 30 34 15 30 

Relaterede

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle