Stor øvelse: Afrikansk svinepest rammer Danmark

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen deltager i storstilet beredskabsøvelse, når et simuleret udbrud af afrikansk svinepest rammer Danmark. 

"Mistanke om afrikansk svinepest i en dansk svinebesætning!" 

Sådan står der i den ildevarslende mail, som mandag morgen den 28. januar - og efter en nøje koreograferet masterplan - tikker ind i Fødevarestyrelsen.

Heldigvis indledes mailen med ordene ’Øvelse, øvelse, øvelse’ – for det hele er en test af myndighedernes beredskab, skulle katastrofen ske, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

For rammer den frygtede afrikanske svinepest Danmark, kan udgifterne til smittebeskyttelse, aflivninger, erstatninger og tabte eksportindtægter tælles i milliarder. 

”Ingen i hverken mit ministerium, dansk landbrug, på slagterierne eller i følgeerhvervene er i tvivl om, at det vil være en dyrevelfærdsmæssig og økonomisk katastrofe, hvis vi får afrikansk svinepest til Danmark. Derfor tester vi over fire dage om myndighederne og en lang række aktører i branchen har styr på deres roller ved et eventuelt udbrud. Samt kan arbejde sammen om at inddæmme og standse et alvorligt udbrud”, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Øvelsen varer fire dage og vil inddrage Miljø- og Fødevareministeriet, politiet, Beredskabs-styrelsen og erhvervet.

Faktaboks

Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom, som kan ramme alle racer af svin (herunder vildsvin). Afrikansk svinepest kan ikke smitte til mennesker. 

Virus kan spredes ved direkte kontakt med inficerede svin, herunder vildsvin eller ved indirekte kontakt med bl.a. foder, strøelse og vand forurenet med husdyrgødning, samt ved fodring med køkken- og madaffald, som indeholder virus. 

Afrikansk svinepest er konstateret i flere lande tæt ved Danmark, bl.a. Belgien, Polen, de baltiske lande og Rumænien.

Rammer afrikansk svinepest Danmark, forventes al svineeksport til tredjelande at lukke i en periode. Indenfor EU, kan samhandlen fortsætte fra de områder, der ikke er underlagt restriktioner som følge af udbruddet.

Dermed vil udgifterne til myndighedernes håndtering af smitten og erhvervets tabte eksport indtægter være minimum 2,5 milliard kr. og risikere at løbe op i 11 milliarder kr., skønner Fødevarestyrelsen. 

Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark.

Relaterede

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle