Stor bøde til landmand, der fyrede to - den ene var gravid

Ligebehandlingsnævnet har afgjort, at en landmand skal betale 80.000 kr. i godtgørelse til en tidligere praktikant, der var gravid, da hun blev fyret. Landmanden fortalte selv, at hun blev fyret på grund af økonomiske vanskeligheder, ikke på grund af graviditeten.

Hvis du fyrer en medarbejder, der er gravid, skal du kunne bevise, at afskedigelsen ikke skyldtes graviditeten. Og beviserne skal være tunge.

Det må en landmand sande, efter Ligebehandlingsnævnet har afgjort, at han skal betale en tidligere praktikant en godtgørelse på 80.000 kr.

Sagen drejer sig om en rumænsk kvinde, der var ansat ved en mælkebedrift som praktikant. For godt et år siden - en søndag midt i juli 2016 - blev hun afskediget. Hun havde været praktikant i godt et halvt år - og havde været gravid siden maj/juni, altså et par måneder. Termin var 1. marts 2017.

KIageren siger, at hun blev fyret, da hun oplyste, at hun var gravid.

"Klager gør gældende, at indklagede afskedigede hende, da hun oplyste om sin graviditet. Indklagede efterlod klager arbejdsløs og uden ret til barsel," lyder referatet i nævnets sagsfremstilling.

En måned senere, i midten af august, klagede hun til Ligebehandlingsnævnet.

Landmanden har en helt anden forklaring.

Han siger, at den rumænske praktikant først efter afskedigelsen fortalte, at hun var gravid. Han vidste således intet om graviditeten på afskedigelsestidspunktet, siger han.

Derfor er Rusland konge: Så billigt er det at producere 1 hkg hvedeMark 13. marts · 12:02

"Indklagede opsagde sine to medhjælpere, da han i samråd med sin bank og økonomiske rådgiver, som han havde flere møder med, besluttede, at virksomheden måtte skære ind til benet for at kunne overleve i den svære tid for mælkeproduktionen i Danmark. Der var udelukkende økonomiske årsager til afskedigelsen af klager på grund af faldende mælkepriser, der havde været til stede i slutningen af 2015 og første halvdel af 2016. Indklagede måtte spare på lønudgiften for ikke at blive ramt af konkurs," lyder det i referatet.

Et centralt element i sagen er, at landmanden afskedigede to medarbejdere. Ifølge den rumænske kvinde er den anden fyrede fortsat ansat - bare uden ansættelseskontrakt.

Det afviser landmanden.

"Den anden medarbejder, der blev afskediget, arbejder ikke længere for indklagede. Han kommer nogle gange og besøger indklagede, da de ses privat", siger han.

Nogle måneder efter begyndte det at se bedre ud for landmanden:

"På grund af en markant stigning af mælkepriserne, og da indklagede havde haft en lønbesparelse i cirka tre måneder, fik indklagede af sin økonomiske rådgiver og bank grønt lys til, at han kunne ansætte en ny medarbejder. Dette angår ikke klagers sag," siger landmanden ifølge referatet.

Ligebehandlingsnævnet gav den tidligere praktikant medhold i sagen. Landmanden havde ikke dokumenteret sin påstand, mener nævnet.

"Indklagede har i den forbindelse fremlagt en erklæring fra sin rådgiver om virksomhedens økonomiske situation, der imidlertid ikke er yderligere dokumenteret. Under disse omstændigheder finder nævnet, at indklagede ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret, at afskedigelsen af klager var begrundet i økonomiske forhold og ikke i hendes graviditet," skriver Ligebehandlingsnævnet.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu