Stor efterspørgsel på øko-oksekød: Friland forudser mangel på økologiske kreaturer

Corona har ikke haft betydning for den stigende efterspørgslen på økologisk grise- og ditto oksekød. Direktør for Friland forudser i stedet, at det kan blive udfordring at skaffe nok kreaturer hen over sommeren.

Efterspørgslen på økologiske oksekød er stor og går lige nu kun én vej - og det er op ad. I øjeblikket har Danish Crown datterselskabet Friland faktisk svært ved at følge med efterspørgslen.

Det fortæller direktør i Friland Claus Hein. 

"Der er meget stor efterspørgsel på de økologiske kreaturer både herhjemme fra og fra vores eksportmarkeder. Tidligere afsatte vi langt størstedelen af vores økologiske oksekød i Danmark, men nu stiger efterspørgslen også på eksportmarkederne, der ligefrem efterlyser økologisk oksekød", siger Claus Hein.

Direktøren understreger, at efterspørgslen altså ikke er blevet hæmmet af coronapandemien og nedlukningen af foodservice og restauranter.

"Det virker til, at efterspørgslen på økologiske varer kun er op vej opad, mens det ikke helt er tilfældet for vores øvrige koncepter".

Faktisk var Friland for tre uger siden og ligefrem efterlyse flere slagteklare dyr.

Forudsiger mangel

Faktisk er direktøren allerede nu lidt bekymret for, om Friland kan skaffe kreaturer nok hen over sommeren til den store efterspørgsel.

For når økologiske producenter lukker deres dyr på græs om foråret, falder foderomkostningerne for landmanden og håndteringen af dyrene bliver en smule nemmere. Derfor vælger nogle at spekulere i, at beholde deres malkekøer lidt længere om foråret, og dermed falder den såkaldte udskiftningsprocent i stalden.

"Sagt med et glimt i øjet er der lige nu en kamp om, hvem der har råvarerne", siger Claus Hein og forklarer:

"Mange af de økologiske kreaturer vi modtager kommer fra malkebesætninger. Og mens vi har en meget høj tilførsel af dyr i vinterhalvåret, så falder den tilførsel, når landmændene om foråret lukker køerne på græs - men efterspørgslen falder ikke, og derfor er den tilgængelige volumen en udfordring for os", siger direktøren.

"Den kurve, altså den høje tilførsel af dyr til slagteriet om vinteren, og den lave i sommerhalvåret, vil vi meget gerne have jævnet ud".

Kan regulere med noteringen

Direktøren har derfor bedt producenterne overveje mere stabile leverancer af kreaturer. 

"Det bedste ville selvfølgelig være, hvis vi kunne aftale med landmændene, at tilførslen blev mere jævn, men bliver det nødvendigt kan vi differentiere tillægget efter sæson", siger Claus Hein, der henviser til, at Friland eventuelt kan vælge at sætte okø-tillægget op hen over sommeren, for at lokke flere slagteklare kreaturer til slagteriet.

Friland har dog også oplyst, at man vil arbejde på at hente mængder blandt samarbejdspartnere i Danish Crown koncernen.

Økologisk kødkvæg fylder omkring 30 procent af Frilands samlede omsætning, mens øko-grise står for ca. 53 procent af omsætningen, mens frilandsgrise fylder 13 procent. De resterende fire procent kommer fra Friland Kødkvæg konceptet. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle