Stor efterspørgsel på alternative løsninger fra virksomheder der risikerer nedlukning af gasforsyning

En række virksomheder er ikke garanteret naturgas under forsyningskrise.

En række virksomheder tilknyttet landbruget opgraderer nødplaner for energiforsyninger, fordi de vil være blandt de første til at mærke, hvis Danmark og Europa ender i gasforsyningskrise. Krigen i Ukraine skaber bekymring for nedlukning af russisk naturgas enten fra russisk eller europæisk side.

Energinet har en liste over ikke-beskyttede virksomheder, som ikke er garanteret naturgas under en forsyningskrise. Blandt dem er Arla, Danish Crown, KMC og Daka

Det har i de seneste uger fået flere på listen til at sende eller forberede ansøgninger, så de kan få miljøgodkendt planer om eksempelvis at bruge en anden brændselstype, hvis akut gasmangel opstår.

Arla har søgt om at forøge lagerkapaciteten for gasolie i sin afdeling i Videbæk, men har flere afdelinger på listen. Mejerikoncernen ønsker ifølge den danske pressechef Jesper Skovlund ikke at uddybe yderligere, end at man forbereder sig på alle scenarier og har en plan klar, hvis akut gasmangel opstår.

Flere vil søge

Indtil videre har 14 virksomheder på listen søgt. Næsten alle de resterende har også bebudet ansøgninger ifølge Yvonne Korup, der er kontorchef hos Miljøstyrelsen.

Senest har Daka, hvis afdelinger i Løsning og Randers er på listen, ansøgt. Her anvendes gas til opvarmning til høj temperatur og tryk, når virksomheden forarbejder råvarer, fortæller Søren Mohr Jensen, kommunikationschef i Daka Danmark.

I april meldte Danish Crown ud, at man ombygger anlæggenes varmeforsyning, så de kan skifte mellem naturgas og olie, på slagterierne i Horsens, Ringsted, Holsted og Aalborg. Ud over de to førstnævnte er også slagteriet i Blans ved Sønderborg på Energinets liste.

Hos Danish Crown har man endnu ikke sendt ansøgninger afsted. Ifølge LandbrugsAvisens oplysninger arbejdes der i kulissen på først at sikre det fornødne tekniske udstyr, som oplever stor efterspørgsel også i udlandet.

Et generelt problem

Selv for virksomheder, der ikke er på Energinets liste, er højere gaspriser et problem. Også andre slagterier end Danish Crowns mærker prisstigningerne.

Branchen arbejder på at effektivisere energiforbruget og omstille til kilder som el eller olie. Nogle processer på slagterier såsom svidning kan dog ikke erstattes med el.

- Mange alternative løsninger og forsyninger er udfordret af lange leveringstider på anlæg og komponenter. Hvis en stor andel gaskunder skal over på midlertidig forsyning af olie, kan der ligeledes opstå flaskehalse i logistikken omkring levering af olien, så der er også mange omstændigheder, branchen ikke har mulighed for at påvirke, siger Esben Tranholm Nielsen, afdelingsleder for Klima & Energi hos Landbrug & Fødevarer.

Når prisen på en central energikilde stiger voldsomt på kort tid, skal mejerierne justere budgetter og produkternes prissætning.

- Det er klart, at der på det lidt længere sigt er en grænse for, hvor store prisstigninger på naturgas en virksomhed kan absorbere, uden at det får konsekvenser for produktion og salg. Nogle mejerier vil i forlængelse heraf se på mulighederne for alternative energikilder, siger Henrik Damholt Jørgensen, direktør i Mejeriforeningen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle