Stor gruppe af avls- og opformeringsbesætninger betænkelige ved Danavl

Svineavlere - repræsenterende 40 procent af de renracede søer i DanAvl-systemet - er gået med i en gruppe, der skal oplyse om det nye Danavl på et uvildigt grundlag.

En stor gruppe af avlere og opformeringsbesætningsejere er gået med i en gruppe, der er utilfredse med dannelsen af Danavl. Det skriver Maskinbladet.

Udover landmændene består gruppen af de private forhandlere DTL A/S og Breeders of Denmark A/S samt KS-stationen Mors. Gruppen skal oplyse om det nye Danavl på et uvildigt grundlag, altså uafhængigt af L&F.

Advokat Joan Vollertsen siger, at antallet af renracede søer i gruppen udgør mere end 40 procent af de renracede søer i DanAvl-systemet.

Sidste år anbefalede Dansk Svineavl (DSA) og DanAvl Opformering (DAO) deres medlemmer at gå med i det nye Danavl, der har som formål at styrke avlernes position på det globale genetikmarked. Men svineproducenterne savnede, at foreningerne oplyste om en forhandling eller en nærmere analyse af konsekvenserne.

"Med det nye DanAvl P/S etableres der et monopol, hvor de nuværende rettigheder som selvstændig partner i det eksisterende DanAvl-system ændres og begrænses, og det finder oplysningsgruppen er konkurrenceretligt særdeles betænkeligt," siger Joan Vollertsen til Maskinbladet.

Gruppen er ligeledes betænkelig ved, at der kan sammenblandes politiske og kommercielle interesser, når L&F er majoritetsejer i Danavl.

Sidste år besluttede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at lave en markedstest for at vurdere, om det nye Danavl skader konkurrencen.

"Før vi kender resultatet af den markedstest, er det svært at sige, om det giver anledning til yderligere justeringer," siger Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

Arla vil have mere fedt og protein - ændrer afregning til koncepterKvæg 17. november · 10:08

Han hæfter sig ved, at der i høj grad henvises til situationen sidste år.

"...og der er løbet meget vand i åen siden da. I det forløbne år har vi haft en omfattende dialog med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som har ført til betydelige justeringer af DanAvls nye forretningsmodel," siger Erik Larsen i en skriftlig kommentar.

Landbrug & Fødevarer har også holdt dialogmøder med samtlige avls- og opformeringsbesætninger om den nye model.

Han påpeger, at Danavl skal fremme danske svineproducenters markedsandel på avlsdyr.

"Lad mig tilføje, at det er en selvfølge, at de danske svineproducenter via Landbrug & Fødevarer har aktiemajoriteten i det nye selskab. Netop for at sikre størst mulig gevinst til de danske svineproducenter. Samtidig sikrer det nye setup, at vi får helt styr på omsætningen af genetikken i udlandet.

Landbrug & Fødevarer håber fortsat at være i luften i løbet af efteråret.

"Vores løbende dialog og forhandlinger med Dansk Svineavl og DanAvl Opformering har resulteret i, at begge foreninger bakker op om modellen. Vi har knoklet for at skabe en bæredygtig og konkurrencedygtig forretningsmodel," siger han.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu