Stor landbrugsbank: Trods bedring er landbrug fortsat udfordret

Det går godt i landbruget - men erhvervet fylder stadig en alt for stor del af nedskrivningerne, melder Landbobank.

Det går godt i landbruget - men de økonomiske træer er langt fra ved at vokse ind i himlen.

Det fremgår af regnskabet for Ringkjøbing Landbobank, der ligesom storebroren Danske Bank kom med regnskab onsdag.

"2019 har været et kontrastfyldt år for landbruget , som har været præget af meget favorable afregningsforhold for svineproduktion, mens minkproduktion fortsat oplever meget vanskelige vilkår", lyder det i regnskabet, hvor landbruget menes at have haft et "generelt set godt år".

I regnskabet fremgår det, at udlån og garantier til landbrug, skov og fiskeri i alt udgør 4,6 mia. kr. i 2019, mod 4,4 mia. kr. i 2018.

Fortsat alt for store nedskrivninger

Ledelsen for Landbobanken, der forrige år overtog Nordjyske Bank, fremhæver dog så, at det hele ikke er lysegrønt:

"Selv om udviklingen har været positiv i visse grene af landbruget det seneste år er der fortsat betydelige økonomiske udfordringer i landbruget, og en væsentlig del af bankens nedskrivninger er relateret til landbrug. Landbrugets situation medfører en forøget usikkerhed om opgørelsen af nedskrivningsbehovet inden for udlån til landbruget".

Netop nedskrivningerne anser banken for at være landbrugets store problem. Banker skal nedskrive eller hensætte penge, når et udlån vurderes at være kreditforringet i en sådan grad, at der er problemer med at betale pengene tilbage..

Ringkjøbing Landbobank fremhæver i regnskabet, at landbruget fortsat fylder alt for meget af nedskrivningerne, der samlet er på 2 mia. kr.

Af disse udgør landbruget 833 mio. kr. Og det selv om erhvet kun fylder omkring 8,2 procent af det samlede udlån i banken. Nedskrivninger på landbrug er dog faldet fra 1,13 mia. kr. i 2018, men altså stadig på et betydeligt beløb.

Banken bemærker, at man anvender lavere satser end Finanstilsynet, når man værdisætter landbrugsjord.

Det samlede resultat før skat steg til 1,2 mia. kr. for banken i 2019. Instituttet leverede i året en udlånsvækst på 6 procent.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle