Stor mangel på dygtige driftsledere

Gennem de sidste 11 år er der sket en fordobling af antal driftsledere, men med den stigende efterspørgsel halter udbuddet samtidig efter. Seges bekræfter udviklingen.

De store landbrug i Danmark bliver kun større, mens de små bliver færre. Det har skabt en øget efterspørgsel på dygtige driftsledere, der kan tage sig af det daglige. Men udbud og efterspørgsel hænger simpelthen ikke sammen, siger Kristian Skov, afdelingsleder for strategi og vækst i Seges.

»Når en driftsleder i dag siger op på et landbrug, skaber det et behov for en større rokade blandt flere landbrugsbedrifter. Når der ikke er ret mange driftsledere at vælge imellem, skal alle pludselig til at skifte arbejdsplads for at få kabalen til at gå op«, siger han.

Det handler i høj grad om, at landbruget ikke er tilpas attraktivt, og derfor har svært ved at rekruttere nok unge til at tage ledervejen i landbruget. Derudover er det også svært at fastholde de unge i landbruget når de så er blevet ledere.

»Landbrugets uddannelser gør et godt stykke arbejde for at klæde de unge på, men uddannelsen kan ikke stå alene. Som nye agrarøkonomer mangler mange stadig de praktiske ledelseskompetencer og erfaring. Jeg håber på, at vi de kommende år bliver bedre til at tilbyde unge ledertalenter en form for trainee-stillinger på bedrifterne, hvor de både kan få gradvist mere ledelseserfaring og ansvar«, siger Kristian Skov.

Flere ledere

Tal fra Danmarks Statistik viser, at stadig flere bedrifter ledes af en ansat leder. I perioden 2007-2018 blev der ansat 74 procent flere. I samme periode faldt andelen af selvstændige landmænd med 33 procent. Det er en tendens, Kristian Skov, bekræfter og tror vil blive ved fremadrettet.

»Det sker blandt andet på baggrund af, at strukturudviklingen i landbruget tager fart lige nu. Enhederne bliver større, og det stiller krav om mere strategisk ledelse. Det efterlader et stigende behov for mere driftsledelse, der kan agere bindeled mellem drift og øverste ledelse, og det kommer vi til at se mere af fremadrettet«, siger Kristian Skov.

I disse år sker der samtidig en del generationsskifte ude på landets store godser og bedrifter, som også bidrager til tendensen. Den overtagende generation har ofte valgt en anden karrierevej end landbrug og skov, og de godsejere, der ikke bortforpagter jorden, ansætter en driftsleder.

»Tilligemed ser vi et gennembrud i antallet af landbrugsbedrifter, der er ejet af investorer, og hvor den daglige ledelse varetages af en ansat direktør eller drifstleder. De tendenser øger eftspørgslen på driftsledere«, siger Kristian Skov.

Skal driftslederen være fra landbrug?

»Mange vil sige, at ledelsesopgaven ligeså godt kan varetages af en leder med en anden uddannelsesbaggrund, men jeg tror, at den landbrugsfaglige viden er essentiel for at kunne lede et landbrug nu og i fremtiden. Men i en foranderlig verden er livslang læring vigtigt for at kunne agere leder. Derfor skal vi skabe kompetenceudvikling for landbrugets ledere, hvor de kan udvikle sig med ledere fra andre erhverv «, siger Kristian Skov.

Faktaboks

Hvilken titel?

  • De store landbrug kalder stillingerne vidt forskellige ting Ifølge Kristian Skov vil titlen blive mere strømlinet, når en ny og yngre generation kommer ind i lederstolene.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle