Stor stigning i træhugsten i 2021

Der er fældet flere træer i 2021 end tidligere. Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik.

Hugsten af træ i de danske skove er steget med 16 procent i 2021. Stigningen er størst for træ til energi, som er steget med 18 procent, mens gavntræ er steget med 14 procent, fremgår det af nyligt opgjorte tal fra Danmarks Statistik, DST.

Årsagen til væksten er sandsynligvis gunstige priser på træ, skriver DST, der definerer ’hugst’ som den mængde træ, der er taget ud af skoven og klargjort til levering.

Siden 2013 er hugsten af energitræ vokset fra at udgøre 47 procent af den samlede hugst til 56 procent i 2021. I absolutte tal er der tale om en stigning på over 600.000 kubikmeter.

Energitræet bruges blandt andet til afbrænding i kraftvarmeværker til produktion af strøm. Denne energiform betragtes som vedvarende energi, idet fældede træer erstattes af nyplantede, som binder CO2.

Staten ejer 115.000 hektar skov svarende til 18 procent af Danmarks skovareal. Der foretages hugst i statsskovene på lige fod med hugsten i de private skove, men hugsten i den del af statsskovene, som udpeges til naturnationalparker, skal udfases.

/jive

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle