Stor traktordemonstration i Bruxelles aflyst

En stor protestdemonstration varslet af mælkeproducenter fra en række EU-lande i Bruxelles er blevet aflyst på grund af corona. De danske landmænd var alligevel også blevet hjemme, melder L&F og Danske Mælkproducenter.

Det skulle have været 'alle protestdemonstrationers moder' med hundreder, måske tusinder af traktorer, når mælkeproducenter fra en lang række EU-lande den 13.-14. december ville flage deres frustrationer over EUs landbrugspolitik med traktordemonstrationer i Bruxelles’ gader.

Desværre har den tiltagende smitte med corona nu ført til en aflysning af arrangementet. 

Det melder Danske Mælkeproducenter i en pressemeddelelse. 

Danske Mælkeproducenter er medlem af EMB, mælkeproducenternes europæiske paraplyorganisation European Milk Board, der støtter op om demonstrationen. Den danske formand Kjartan Poulsen er dertil næstformand i EMB.

Initiativtagerne var den hollandske landbrugsgruppe Farmers Defence Force.

Gruppen ønskede at rette bl.a. sine frustrationer mod EUs nye landbrugspolitik, CAP’en, og EUs grønne strategier, Green Deal, Farm to Fork, Biodiversitetsstrategien m.m.

"Øjeblikkets galoperende smittespredning har sat en stopper for interessen, og derfor er de deltagende organisationer blevet enige om at udskyde demonstrationen og bruge mellemtiden til at forsøge et direkte pres på politikerne. Ønsket om at blive hørt, inden CAP-reformen bliver rullet ud i detaljer, er stadig brændende, og planerne er blot sat på pause", skriver Danske Mælkeproducenter i meddelelsen.

L&F Kvæg ikke med

Arrangørerne af demonstrationen mener, at strategierne om et mere klima- og bæredygtigt landbrug med reduceret brug af pesticider, gødning og antibiotika og mere økologi og natur vil forarme landbruget og skabe sult i verden uden reelt at gavne klimaet. Samtidig er de oprørte og foruroligede over aktuelle, politiske diskussioner i Holland om at reducere husdyrbruget med 30 pct. via statslige opkøb af landbrug.

Men i L&F Kvæg har formand Christian Lund svært ved at se formålet. Han vurderer, at danske kvægbrugere med en bred, politisk landbrugsaftale i ryggen står et andet sted end mange europæiske kolleger, også selv om den danske kvægsektor står over for betydelige økonomiske tab, når betalingsrettighederne afskaffes fra 2023.

"I L&F Kvæg kæmper vi for, at udjævningen af støtten skal få så lille en betydning som muligt. Det er som udgangspunkt her i landet, vi skal forsøge at gøre en forskel. Det kan jeg ikke få til at hænge sammen med en demonstration i Bruxelles", siger Christian Lund.

Den danske regering skal senest 31.12.2021 sende den danske CAP-plan til godkendelse i EU-Kommissionen. Den rummer forskellige kompenserende tiltag for kvægsektoren men langt fra nok, mener L&F Kvæg, som i de mellemliggende uger fortsætter bestræbelserne på at trække planen i en retning, der kan sikre kvægsektoren langsigtet.

"Vi er i fuld gang med at lave beregninger af konsekvenserne af CAP’en på bedriftsniveau og forsøger bl.a. at få skubbet de planlagte eco-schemes i en retning, der sikrer mælkeproducenterne en bedre kompensation. Det er en svær opgave, men vi kæmper", siger Christian Lund.

Yke bliver hjemme

Yke Kloppenburg, mælkeproducent med hollandsk baggrund, medlem af bestyrelsen for L&F Kvæg, skal heller ikke til Bruxelles.

"Jeg synes, der skal gøres rigtig meget for, at de penge, der er i kvægsektoren nu, også bliver i sektoren. Men demonstrationer er ikke mit første valg. Der er andre måder at synliggøre kvægsektorens udfordringer".

Hos Danske Mælkeproducenter regnede man heller ikke med, at der var ret mange danskere på vej til Bruxelles.

"Vi ved, at danske landmænd ikke griber til demonstration, før bægeret løber over af frustrationer. Sådan er det også længere sydpå, deres bæger er måske bare lidt mindre. Vi ved også, at her i landet er den offentlige holdning blevet, at man i hvert fald ikke skal have noget ud af at demonstrere. Men den holdning gælder ikke i Sydtyskland, Holland, Belgien, Frankrig og hele det bælte", skriver Danske Mælkeproducenter.

Faktaboks

Sådan vil regeringen kompensere kvægbrug

  • Kvægsektoren i Danmark bliver udfordret, når betalingsrettighederne afskaffes fra 2023. Derfor foreslår regeringen i CAP-planen (gennemførelsen af EUs nye landbrugspolitik i Danmark), at der indføres særlig tre kompenserende tiltag: 
  • En ko-præmie, som gradvis udfases frem mod 2027 (85 mio. i 2021 - ca 150 kr. pr. ko). En slagtepræmie - puljen forhøjes med 65 mio. kr. om året frem til 2030. En grøn tilvalgsordning – et såkaldt eco-scheme – til miljø- og klimavenligt græs. 
  • I følge L&F Kvæg er ordningerne ikke tilstrækkelige til at kompensere kvægsektoren. L&F Kvæg arbejder derfor for forbedringer og for en kriseordning til dem, der bliver særlig hårdt ramt.

Kilde: Seges/L&F

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle