Store grovvareselskaber lukker fælles virksomhed

Indkøbsfællesskabet Agro Supply lukker ned. Tiden er løbet fra selskabet, der kun havde to medlemmer tilbage.

Der er ikke længere behov for et særligt selskab til at håndtere indkøb af råvarer til foder.

Derfor har en række af landets største grovvareselskaber nu besluttet at likvidere det fælles indkøbsfællesskab Agro Supply.

Det fremgår af en registrering på cvr.dk, hvor selskabet Agro Supply nu er under frivillig likvidation og har skiftet navn til Datoselskabet af 1. oktober 2019 A/S.

Bag beslutningen om at lukke Agro Supplys aktiviteter - der årligt har omsat for lige omkring 1 mia. kroner de seneste fem år - ligger, at tiden er løbet fra det særlige selskab, fortæller Hans Otto Ewers, der er ejer af grovvareselskabet Brdr. Ewers og er med i den tre mand store ejerkreds bag Agro Supply.

"Agro Supply har ingen berettigelse mere. Vi kan spare et led", siger han.

Agro Supply har fælles købt foderråvarer som sojaskrå og solsikke ind til ejerne. Ejerskabet har ud over DLG har der været tale om selskabet Agro Danmark - i dag ejet af Hornsyld Købmandsgård og Brdr. Ewers.

"Der er ingen dramatik i det, det handler bare om at være mere nutidige. Da Agro Danmark blev skabt, var vi 20 medlemmer. Nu er vi to tilbage", forklarer Hans Otto Ewers.

Vil fortsat købe ind sammen

Frem over vil indkøbet af de store mængder råvarer i stedet ske via fælles indkøb og viderefakturering igennem DLG. 

Hornsyld Købsmandsgård og Brdr. Ewers har samtidig besluttet at lukke selskabet Agro Danmark A.M.B.A. Denne frivillige likvidering afventer dog, at Agro Supply lukkes, fortæller Hans Otto Ewers.

Der er ingen store værdier i Agro Supply, hvis regnskaber har haft som mål at "skulle balancere". Der er således en balance på 244.765 kr. i det seneste regnskabsår 2018, som primært består af en lagerbeholdning af råvarer samt lidt tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter.

Forleden fratrådte bestyrelsen for Agro Supply. Denne bestod af formand Niels Søren Rasmussen, grovvarechef og medlem af direktionen i DLG, Christian Christensen, direktør i Hornsyld Købmandsgård, samt Kaj Møller Hansen, DLG og Hans Otto Ewers fra Brdr. Ewers. Samtidig fratrådte direktionen i form af Jesper Westmark Andersen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle