Store variationer i rajgræs

Rajgræsset er snart færdighøstet, det er et år, hvor udbytterne har varieret meget. »Der er en helt utrolig forskel i år,« påpeger Erling Christoffersen, DLF-Trifolium. Høsten ligger landet over på et samlet gennemsnit over middelhøsten, men nogle ligger under, andre lige på middel, og nogle har høstet virkelig godt.

På Bornholm har man oplevet en kæmpe forskel i udbytterne. »Vest-bornholm har fået vand, hver gang de har sukket efter det,« siger Thomas Jørgensen, DLF-Trifolium. Den bornholmske rajgræshøst har været let, otte dage med stabilt vejr har givet optimale høstforhold. Nogle steder er der høstet med 16 pct. vand i rajgræsset.

Sjælland høster fint

På Sjælland høstes der meget varieret. »Udbytterne varierer altid - men i år rigtig meget, og jeg har svært ved at sige, hvad det skyldes,« udtaler Birthe Kjærsgaard, DLF-Trifolium. Frøene har mindre kim, og det giver lavere rumvægt. »Det er lige som om græsfrøet har sat for store frø, som der ikke har været solskin til at gøre færdige,« påpeger Birthe Kjærsgaard.

Video: Vild maskine hentet i Holland - høster majs under umulige forholdMaskiner 8. november · 10:32

Jylland høster godt

Jylland har høstet godt i rajgræsset. Efter tre år med høje udbytter høstes der stadig over index 100. »Vores udbytter er steget gennem de sidst år, og vi høster rigtig godt i rajgræsset, men vi har også ændret metode, hvor vi nu sprøjter mod svamp, vækstregulerer og tildeler kvælstof anderledes,« siger Erling Christoffersen. Også i Jylland har vejret været stabilt hen over weekenden, hvilket har givet gode høstbetingelser.

Faktaboks

Rajgræs

  • Bliver 20-70 vm højt
  • Blomstringen foregår i juni-august, hvor planten danner opstigende strå med tydelige knæ. Øverst bliver hvert strå slynget og det er dér, man finder blomstrene samlet i småaks, som vender kanten ind mod stænglen

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu