Storlandbrug tredobler bundlinjen i årets første ni måneder

Priserne på mælk og afgrøder giver Firstfarms mærkbar fremgang. Selskabet kæmper dog med priserne på grise.

Uforudsigelige markedsvilkår og voldsom tørke i Rumænien har ikke voldt de store problemer for Firstfarms, som driver en række storlandbrug i Østeuropa.

Det børsnoterede selskab har været begunstigede af ikke mindst høje mælkepriser, og selvom udbyttet pr. ko forbedres langsommere end i første halvdel af 2022, er mælkeproduktionen i Slovakiet med 2.500 malkekøer 10 procent højere end samme periode sidste år.

Det fremgår af Firstfirms regnskab for de første ni måneder af 2022, som er offentliggjort onsdag.

Omsætningen lander på 291 millioner kroner mod 248 millioner i samme periode sidste år, mens bundlinjen mere end tredobles og lander på 77 millioner kroner før skat.

- Det er et godt resultatet leveret i en turbulent tid med uforudsigelige markedsvilkår og mange udfordringer, som vi ikke er herre over. Men vi er herre over, hvordan vi drifter vores virksomhed, og det har vi gjort med stor effektivitet og høj produktivitet i vores driftsgrene og med styr på værdikæden, hvilket sammen med høje priser på mælk og afgrøder, er de primære årsager til det gode delårsresultat, udtaler administrende direktør Anders H. Nørgaard i en fondsbørsmeddelelse.

Høje priser på afgrøder

Udover høje mælkepriser har Firstfarms også lukreret på høje afgrødepriser. Firstfarms dyrker cirka 21.000 hektar landbrugsjord med blandt andet hvede, majs og raps i Slovakiet, Tjekkiet og Rumænien.

I Rumænien har høsten dog været negativt påvirket af ekstreme vejrforhold som voldsom tørke, men her har høje priser på afgrøder kompenserer for det lavere høstudbytte. 

Omvendt betyder opkøbet af selskabet Try-Béta Kft. i Ungarn, at Firstfarms i højere grad kan optimere sin cirkulære drift på sine bedrifter i Ungarn. Her bliver afgrøderne således brugt som foder i den nærliggende griseproduktion med 2.500 søer og 87.000 slagtegrise om året, mens husdyrgødningen kan spredes på Try-Betas godt 1.600 hektar jord.

- Det er et godt resultatet leveret i en turbulent tid med uforudsigelige markedsvilkår og mange udfordringer, som vi ikke er herre over, udtaler administrerende direktør, Anders H. Nørgaard. Foto: Firstfarms

Lav selvforsyningsgrad af grise

Lave priser på netop grise kæmper Firstfarms en del med på sine bedrifter i Slovakiet, Ungarn og Tjekkiet på grund af den store usikkerhed på verdensmarked og påvirkningen fra afrikansk svinepest i Tyskland og Kina.

Men Firstfarms har alligevel trods et højt omkostningsniveau formået at fastholde et tilfredsstillende resultat.

Ikke mindst fordi Slovakiet, Ungarn og Tjekkiet har en lav selvforsyningsgrad af grise, hvilket ifølge Anders H. Nørgaard betyder, at efterspørgslen efter Firstfarms grise er god.

- Forbruget af grisekød har været faldende i flere lande og høje produktionsomkostninger har været med til at skabe den uro der er i markedet. Det er dog positivt for os, at vi producerer i lande, hvor vi har en høj konkurrenceevne i europæisk perspektiv, fordi landene vi producerer i, har lav selvforsyningsgrad, hvilket betyder, at de har brug for vores produkter, siger Anders H. Nørgaard.

Styrer mod bedste resultat nogensinde

Firstfarms opjusterede tidligere på måneden sine forventninger til driftsresultatet til mellem 65 og 95 millioner kroner mod tidligere udmeldt 45 til 85 millioner kroner som følge af de gode forhold mælk og afgrøder. 

Driftresultatet for tredje kvartal har da også taget et gevaldigt spring fra 43,5 til 89,4 millioner kroner, mens overskudsgraden lander på næsten 31 procent.

- De vanskelige markedsforhold og de udefrakommende trusler forventes ikke at aftage i den nærmeste fremtid – tværtimod - men vi er forberedt på at navigere i oprørt vande og vi fortsætter med at investere, udvikle og vækste vores virksomhed, ligesom vi fortsætter udviklingen mod et mere bæredygtige landbrug, afslutter Anders H. Nørgaard.

Fastholder Firstfarms sine forventninger styrer selskabet mod det bedste resultat i selskabets historie.

 

 

 

 

Faktaboks

Firstfarms

Firstfarms har hovedsæde i Billund og er etableret i 2005 af otte investorer, da de købte et landbrug i Slovakiet. 

I dag har Firstfarms aktiviteter i Slovakiet, Rumænien, Ungarn og Tjekkiet, som drives uafhængigt af hinanden med selvstændig ledelse, aktiviteter og kunder.

I Slovakiet har Firstfarms både grise-, mælke- og afgrødeproduktion. Griseproduktionen består af 2.300 søer og en årlig produktion på 45.000 smågrise. Mælkeproduktionen består af cirka 5.100 kvæg, hvoraf cirka 2.500 er malkekøer og 2.600 er til opdræt. Derudover driver Firstfarms  8.940 hektar landbrugsjord i Záhorská nízina i det sydvestlige Slovakiet med hvede, byg, rug, majs, sukkerroer, raps, valmuer og græskar. Tæt på Donau-floden i Trnava har Firstfarms 1.550 hektar med produktion af hvede, majs, raps og byg. 

I Rumænien har Firstfarms 4.350 hektar landbrugsjord i den østlige del af landet med produktion af hvede, majs, raps, soja og solsikker. FirstFarms har desuden købt af aktier i Agri Invest A/S, der ejer og dyrker 10.000 hektar jord i Rumænien

I Ungarn opererer Firstfarms inden for griseproduktion med 2.500 søer og en årlig produktion af smågrise på 87.000, som sælges videre til et af selskabets datterselskaber eller andre slagtelandbrug. I juli i år købte Firstfarms selskabet Try-Béta Kft i juli. Dermed overtog FirstFarms driften af op til 1600 hektar dyrket jord i Ungarn.

I Tjekkiet driver Firstfarms to farme med produktion af 71.500 slagtegrise om året. I den sydøstlige del af landet driver selskabet  1.150 hektar landbrugsjord med hvede, vinterbyg og vinterraps. 

Totalt dyrker FirstFarms cirka 21.000 hektar landbrugsjord i Slovakiet, Tjekkiet og Rumænien.

Kilde: Firstfarms.dk

Emneord

Top2

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle