Stort gods får minus på svineproduktion - udvider alligevel

Sidste års lave svinepriser og den langvarige og hårde tørke førte sidste år til et underskud hos Overgaard Gods A/S på 800.000. Forventningerne til 2019 lyder på et mærkbart bedre resultat.

Et minus på cirka 800.000 kroner efter skat. Det blev det samlede økonomiske resultat for Overgaard Gods A/S i 2018.

Selskabet kom dog ud af 2018 med en markant styrket egenkapital, og der forventes et mærkbart bedre resultat for 2019.

Det skriver godset i en pressemeddelelse.

Godset, der sidste år havde 36 ansatte, havde en netto-omsætning på 466 millioner kroner.  Men ejerne af Overgaard Gods A/S, Brask Thomsen Stiftung, konverterede op til årsskiftet tilgodehavender i selskabet for 200 millioner kroner til egenkapital. Den blev herved øget til 205 millioner kroner.

Herudover tilførte Brask Thomsen Stiftung pr. 31. december 2018 likvider for 60 millioner kroner til Overgaard Gods A/S.

Af ledelsesberetningen fremgår det, at selskabets drift for året anses for utilfredsstillende.

"Selskabet har gennem 2018 fortsat arbejdet med at gøre driften rentabel gennem fokus på optimering og effektivisering af aktiviteter", lyder det.

"Men set i lyset af den hårde tørke og de lave svinepriser sidste år, så er vi faktisk godt tilfredse med det økonomisk resultat for året", udtaler direktør for Overgaard Gods A/S, Claus Berggren.

Forventer bedre resultat for 2019

Årets resultat skal også ses i lyset af resultatet for 2017. Her lavede godset et positivt årsresultat på 3,4 mio. kr. De stærkt forbedrede indtjening i 2017 skyldtes især agro-afdelingen, der øgede både produktion og omsætning, og svineproduktionen, hvor pæne priser og en ekstra produktion betød 2.500 flere smågrise end året før.

"Vi forventer da også et mærkbart bedre resultat for 2019", udtaler Claus Berggren.

Sidste år blev der produceret omkring 36.000 30 kg’s smågrise, og denne produktion kom til at koste det nordjyske gods næsten to millioner kroner.

Derimod bidrog Overgaards agroafdeling, der handler med korn og gødning, til godsets økonomi med et millionstort overskud - på trods af tørken og et totalt fravær af indtægter fra tørring af korn. 

At agroafdelingen alligevel bidrog positivt til godsets økonomi sidste år, skyldes, ifølge Claus Berggren, en forbedret indtjening på handelen med korn og gødning.

Udvider til 1.600 årssøer

Svineproduktionen på Overgaard Gods omfatter cirka 1.300 årssøer. Selv om svineproduktionen gav underskud sidste år, tror godset fortsat på, at der er indtjeningsmuligheder i denne produktionsgren.

"Derfor udvider vi nu fra 1.350 årssøer til 1.600 årssøer, så vi fremover kommer til at producere cirka 52.000 30 kg’s grise om året", udtaler Claus Berggren.

"Det sker ved, at vi opfører en ny farestald og en ny løbeafdeling, idet de bestående begge trængte til at blive opdateret. De øvrige svineproduktionsbygninger er enten nybyggede eller er blevet renoveret over de seneste fem år", fortsætter han.

I Køge er Overgaards agroafdeling i gang med at udvide sit bestående kornanlæg. Der opføres blandt andet to udendørs siloer, så lagerkapaciteten øges fra 10.000 tons til 12.500 tons korn. 

Samtidig opføres der en overdækket gødningshal samt nye kontorfaciliteter i Køge. På Saunsøgård ved Nakskov skrider byggeriet af et nyt, avanceret kornanlæg også planmæssigt frem. Her får Overgaard fra den kommende høst kapacitet til opbevaring af i alt 24.000 tons korn.

Faktaboks

Overgaard Gods A/S

  • Selskabets hovedaktivitet er at drive skovbrug, svineproduktion, forarbejdning og handel med korn- og andrelandbrugsprodukter, transport og spedition.
  • Svineproduktionen på Overgaard Gods omfatter cirka 1.300 årssøer med produktion af 30 kg's grise til eksport.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle