Stort gods og kornhandel atter i millionminus

Et af landets største godser og kornhandlere, Overgaard Gods, er efter en række år i plus nu igen dykket ned i underskud.

Efter et par år med tiltrængte plusser på bundlinjen er et af landets største godser, nemlig Overgaard Gods i nordjyske Havndal, igen i minus.

Det viser det dugfriske regnskab, hvor et underskud på 2,2 mio. kr. før skat lyser rødt.

Dermed er økonomien blevet ringere efter seneste års underskud på 1 mio. kr. før skat. Her lød årsagen på tørke og lav svinepris. Godset har dermed ud af de sidste fem år kun haft plus i to af årene.

Ledelsen, der er indsat af godsets ejer, Brask Thomsen Stiftung, er da heller ikke fornøjede med resultaterne.

"Selskabets drift for året anses for ikke tilfredsstillende. Årets resultat er væsentligt påvirket af udviklingen i produktions- og råvarepriser indenfor de produkter, som er omfattet af selskabets hovedaktivitet", lyder det.

"Derudover er årets resultat isoleret set påvirket af forpligtelser som følge af dels personalemæssige ændringer og tilpasninger og dels outsourcing af vognmandsvirksomhed".

Ud over drift af godsets egne jorder og svineproduktion fylder kornhandel langt størstedelen af omsætningen på i alt 435 mio. kr.

Dette var et dyk fra 2018-niveauet på 466 mio. kr, men alligevel klart næstbedste af de seneste fem år. Kornhandlen er uden tvivl påvirket af de svingende kornpriser.

Gigant-underskud i en årrække

De to seneste års underskud skal ses i lyset af, at Overgaard Gods i en årrække led særdeles store tab og tabte over 100 mio. kr. fra 2010 til 2015, især på grund af et fejlslagent biogas-eventyr.

Når ledelsen i form af den midlertidige direktør Anders Fisker nævner, at der har været personalemæssige ændringer handler det om, at Overgaard Gods i efteråret måtte sige farvel til direktør gennem ni år, Claus Berggreen, da denne pludselig afleverede sin opsigelse og fratrådte.

Stillingen som ny direktør har siden november været slået op hos bestyrelsesformand Lisbeth Lauridsens rekrutteringsbureau. Her er den stadig aktiv.

Landbrugsavisen.dk forsøger at få en kommentar til regnskabet fra formanden.

Ledelse: Der skal forbedres yderligere

At der skal ske forbedringer i driften og de økonomiske resultater, lægger ledelsen ikke skjul på i regnskabet.

"Selskabets økonomiske stilling kræver til stadighed fokus på forbedring og optimering af driften. Med baggrund i de strategiske og driftsmæssige beslutninger, der er effektueret i året, og et fortsat fokus på optimering af driften af selskabets hovedaktivitet, forventes det, at selskabet i 2020 vil kunne præstere et væsentligt forbedret resultat i forhold til 2019", lyder det.

Overgaard Gods har en balance på markante 798 mio. kr. og en egenkapital på 195 mio.

De sidste to år er der investeret for næsten 150 mio. kr. i godset, blandt andet i udvidelse af godsets svineproduktion.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle