Stort landbrug dropper grisene: Søn overtager kun planteavl i generationsskifte

Nordjyske landmænd generationsskifter og splitter ejerskab op på planteavl og griseproduktion.

Den nordjyske storlandmand Anders Bundgaard gennemfører pr. 1. juli generationsskifte og overdrager al aktivitet i Klitgaard Agro A/S til sin søn Michael Bundgaard.  

Michael Bundgaard bliver eneejer af Klitgaard Agro A/S og som en del af skiftet laver ejerne en ny ejerstruktur, hvor den mangeårige forretningspartner Frank Kartz Johansen fortsætter som eneejer af Civagaard A/S og fratræder som direktør i Klitgaard Agro A/S.

Det meddeleler parterne i en pressemeddelelse.

Fremadrettet skal Klitgaard Agro A/S, have planteavl som kerneforretning på egne og forpagtede arealer og dropper griseproduktion. 

- Klitgaard Agro A/S har gennem årene udviklet sig solidt i et tæt samarbejde mellem Frank, min far og mig. Det mangeårige samarbejde med Frank fortsætter i en ny form, hvilket giver os begge nye muligheder for, at udvikle de forskellige produktionsformer i den retning vi ønsker. Jeg vil have fokus på det der driver mig  planteavl og mennesker, og jeg har vurderet, at den nye struktur giver de bedste muligheder for dette, siger Michael Bundgaard. 

Michael Bundgaard har i mange år haft en stor interesse for Conservation Agriculture samt øvrige tiltag, der styrker biodiversiteten. Udvikling af dette vil fortsat være en del af strategien. Derudover fortsætter Michael sine aktiviteter som en del af Ny Vraa, GrainIT, Dansk Planteinspektion, Hecto Drone og Frederiks Vildtopdræt.

Civagaard A/S overtager griseproduktionen

Frank Kartz Johansen, der siden 2010 har været direktør i Klitgaard Agro A/S, fortsætter som direktør og eneejer af Civagaard A/S. Selskabet har indtil nu været ejet af Frank K. Johansen og Anders og Michael Bundgaard igennem Klitgaard Agro A/S.

Civagaard A/S, der hidtil har haft fokus på fravænnede grise, overtager samtidig Klitgaard Agro A/S nuværende produktion af smågrise og slagtesvin.

- Gennem årene er der i et super samarbejde opbygget en full-line svineproduktion i ejede og lejede stalde i Klitgaard Agro A/S. Vi har en stor og professionel produktion, og ved at overdrage ejerskabet af Civagaard A/S til mig, mener vi, at det giver de bedste muligheder for at udvikle virksomheden til næste niveau. Jeg har altid haft stor interesse for og fokus på griseproduktion, og den nye struktur giver et mere entydigt og fleksibelt set up til videre udvikling af denne produktionsform, siger Frank Kartz Johansen.

Frank K. Johansen vil drive Civagaard A/S i tæt parløb med sin søn William.

Klitgaard Agro A/S har i dag mange dygtige og trofaste medarbejdere, lyder det fra ejerkredsen i de to selskaber. Ambitionen er at de ansatte, der arbejder i marken, vil forblive i Klitgaard Agro A/S. Og at medarbejderne i griseproduktionen vil følge med produktion over i Civagaard A/S.

Røde tal i seneste regnskab

Efter flere år med tocifrede millionoverskud havde Klitgaard Agro A/S i seneste regnskab røde tal på bundlinjen.

De høje foderpriser og en grisenotering, der ikke har kunne følge med, havde slået bunden ud af budgettet hos den nordjyske griseproducent, der blev grundlagt i 2008 og årligt producerer omkring 140.000 slagtegrise på ni ejendomme.

Det fortalte Frank Kartz Johansen til landbrugsavisen.dk i december 2022. 

I 2021/2022 regnskabet endte det med et minus på 3,66 millioner kroner. Året før lød overskuddet på fra et overskud på 12,6 millioner kroner. 

- Det er helt klart bytteforholdet, der vender skævt, længere er den ikke. Det er tydeligt at se, at de år, det er gået godt, der er det gået rigtig godt, og tidligere har der også været stramme perioder, som vi også får syn for sagen nu, sagde direktør Frank K. Johansen til landbrugsavisen.dk.

Sådan fordeles resten

  • Planteavlsselskaberne AB Agro ApS og MB Agro ApS, der er ejet af henholdsvis Anders og Michael Bundgaard, blev stiftet med henblik på nuværende generationsskifte og derfor er deres funktion opfyldt. Efter generationsskiftet samles planteavlen fra disse selskaber i Klitgaard Agro A/S.
  • Ejerskabet af Ulsted Biogas ApS fortsætter uændret i fælles eje imellem Civagaard A/S og Klitgaard Agro A/S. Frank K. Johansen fortsætter som direktør i Ulsted Biogas ApS, hvor sigtet er udvikling af anlægget på Nr. Badsbjerg og derigennem bidrage til den grønne omstilling.
  • Frank Kartz Johansen vil sammen med sønnen William og Peter Andersen i partnerskab drive og udvikle griseproduktionen i Striben Agro A/S, hvor Anders Bundgaard fortsat vil være en del af ejerkredsen.
  • Anders Bundgaard vil fortsætte sine landbrugsaktiviteter i udlandet samt på egne ejendomme i det nordjyske, og han glæder sig over, at der er fundet en god løsning for generationsskiftet.


 

/mebo

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle