Styrelse ændrer øremærke-sanktioner - bagatelgrænse fjernes

I 2018 får landmændene 24 timer til at rette op på mindre fejl med øremærker og registrering. Men bagatelgrænsen forsvinder.

En påtale fra EU-Kommissionen har fået Landbrugsstyrelsen til at indføre nye regler uden den hidtidige bagatelgrænse for mindre fejl ved registrering og mærkning af kvæg, får, geder og svin.

Selvom bagatelgrænsen nu er væk, har styrelsen udformet de ændrede regler, så det fortsat vil være muligt for landmænd at slippe for et træk i landbrugsstøtten ved mindre betydelige fejl ved øremærker.

Det sker via en ny-indført korrektionsfrist ved manglende øremærkning eller registrering, eller ved at gøre brug af en såkaldt ’human error’ tilgang (menneskelig fejl,red.) hvor man ikke i første omgang vil få en sanktion, hvis under 30 procent af hændelserne er indberettet for sent.

24 timer til at korrigere

Hvis styrelsens kontrollører finder ’mindre betydelige fejl i forbindelse med øremærkerne, fejl i indberetningerne eller i registreringerne på en bedrift, får man fremover en henstilling om at rette fejlen. Desuden skal man dokumentere, at man har rettet fejlen inden for 24 timer.

»Derved undgår du, at fejlen kan komme til at medføre et træk i landbrugsstøtten,« skriver Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Ros fra L&F

I Landbrug & Fødevarer anerkender chefkonsulent Helle Guldbrandt Lachmann, Jura, at Landbrugsstyrelsen har forsøgt at efterleve EU-Kommissionens krav om stramninger på en lempelig måde.

»Det er vigtigt, at reglerne om krydsoverensstemmelse kun omfatter det, der er nødvendigt efter EU-lovgivningen. Og når nu ændringerne skal indføres efter påtale fra EU-Kommissionen, er vi glade for, at styrelsen har implementeret dem på en måde, så landmænd stadig kan undgå sanktioner for mindre betydelige fejl,« siger Helle Lachmann.

Menneskelig fejl

Helel Lachmann anerkender også, at overtrædelser af reglen om, at ’hændelser’ vedrørende kvæg skal indberettes til CHR inden for en frist på senest syv dage, nu kan registreres som en såkaldt ’human error’ - det vil sige en menneskelig fejl.

Det er en tilgang, som EU-Kommissionen giver medlemsstaterne mulighed for at anvende, men kun ved for sene indberetninger.

Hvis kontrolløren finder, at under 30 procent af hændelserne på en bedrift er indberettet for sent, vil man altså i første omgang ikke få en KO-sanktion.

FAKTA:

Tidligere har der været en bagatelgrænse for mindre betydelige overtrædelser af krydsoverensstemmelseskravene (KO-kravene) for mærkning og registrering af kvæg, får, geder og svin.

Dette har EU-Kommissionen påtalt som en fejl, som skal rettes.

Landbrugsstyrelsen har derfor i samarbejde med Fødevarestyrelsen udarbejdet nye bedømmelsesskemaer for krav om mærkning og registrering uden denne bagatelgrænse.

Det er dog sket på en måde, som har til hensigt at sikre, at landmænd ikke bliver KO-sanktioneret strengere end tidligere og dermed får et højere træk i landbrugsstøtten.

Landbrugsstyrelsen har i processen haft kontakt til andre EU-medlemsstater for at blive inspireret til at udvikle et system, som sikrer, at landbrugere kan undgå at få et træk i landbrugsstøtten for mindre betydelige overtrædelser som f.eks. tab af et enkelt øremærke.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle