Styrelse afviser L&F-forslag

Hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen beklager de dobbeltregistrering hos øko-mælkeproducenter, men tør ikke imødekomme forslag om ét system. I stedet håber de på "et-kryds-system" kan aflaste arbejdet.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsens seneste udmeldning om registrering af afhorning på hver enkelt øko-kalv i Tast selv har vakt stor utilfredshed hos Landbrug & Fødevarer. 

Udmeldingen handler om, at økologiske mælkeproducenter foruden registrering ved øremærkning, fremover også skal registrere hver enkelt kalv, hvis dyret skal afhornes.  Det betyder dobbeltregistrering og dermed dobbeltarbejde til landmændene.

Hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen forklarer de, at EU stiller kravene til dem, som de er nødt til at overholde, og derfor kommer forslaget nu.

"Vi forstår og synes selvfølgelig det er beklageligt med to systemer. Det giver ikke nogen fordele i forhold til, hvordan det var for landmændene førhen med kun et kryds om året. Men EU vil ikke acceptere det," siger Franci Johansen, it-chef hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

SikkerhedsSystem ikke godt nok

Landbrug & Fødevarer har foreslået, at meddelelsen om afhorning sker, når landmanden registrerer de nyfødte kalve til det Centrale Husdyrbrugsregister, CHR. Men da Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er en del af EU, kan Styrelsen i første omgang ikke imødekomme forslaget om at registrere i samme system.

Ticans to slagterier lammet af strejke 21. november · 08:53

"Fordi vi udbetaler penge på EU's vegne, er der nogle sikkerhedskrav hos os, og det kan systemet med øremærkning umiddelbart ikke overholde.  For den enkelte landmand vil det være nemmere, men det tør vi ikke sikkerhedsmæssigt," siger it-chef Franci Johansen. 

Som plaster på såret, håber hun, at Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i fremtiden kan hente data om landmandens kalve, så snart dyrene bliver registreret. På den måde undgår landmænd mest muligt ekstraarbejde senere hen.

"Når dyret er registreret i databasen, så vil vi hente det frem, når landmændene senere vil søge om dispensation. Så hver gang landmanden går ind på Tast Selv, får han en liste med sine dyr, og så skal han bare sætte et kryds. Vi regner med at det kun skal være et-kryds-system – men selvfølgelig stadig med to systemer og to forskellige dage," siger Franci Johansen.

Opdatering: Rettelse af "Fordi vi er et organ under EU" til "Fordi vi udbetaler penge på EU's vegne"

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu