Styrelse efter ulveangreb: Tyder på at æsler ikke er bedste løsning mod ulve

Miljøstyrelsen konstaterer efter weekendens angreb på får i vestjylland, at vogteræsler ikke var en god afværgeforanstaltning mod rovdyr.

I weekenden blev i alt 38 får dræbt i ulveangreb. De 33 var ejet af fåreavler Morten Thøgersen fra Vemb, der har dyr gående midt i 'ulveland'. De resterende fem gik på en mark, hvor der var et vogteræsel til stede.

Miljøstyrelsen skriver nu i et svar til Dagbladet Holstebro Struer, at angrebet tyder "ikke umiddelbart på, at æsler er nogen god afværge mod angreb på husdyr".

Miljøstyrelsen har givet tilskud til forsøg med at bruge æsler som vogterdyr, som et alternativ til at sætte ulvehegn op.

Men det har ingen gang på jord at bruge danske æsler som vogterdyr mod ulve, har formand for Landsforeningen for Dansk Æselavl tidligere fortalt til Landbrugsavisen. Og nu erklærer styrelsen sig til dels enig.

33 får ikke dræbt af problemulv

Ifølge Miljøstyrelsen var hegnet ikke sat op efter deres anbefalinger i angrebet hos Morten Thøgersen. Styrelsen anbefaler, at den nederste hegnstråd sidder tæt ved jorden (20 cm over jorden), og at spændingen på el-hegnet er tilstrækkeligt højt til at afskrække en ulv. Det skriver de i et svar til mediet.

Gennemgangen af hegnet hos Morten Thøgersen levede ikke op til disse anbefalinger, mener styrelsen.

I et svar til Landbrugsavisen.dk erkender styrelsen, at ulvenes tilstedeværelse har medført store gener for enkelte husdyrholdere.

"Miljøstyrelsen tager problematikken mellem ulve og fritgående husdyr som får meget alvorligt", skriver styrelsen, der pointerer, at man derfor udbetaler erstatning for alle husdyr som nedlægges af ulve, samt tilbyder tilskud til, at udsatte husdyrholdere kan ulvesikre deres hegn og i bedste fald helt kan undgå angreb på husdyr.

Morten Thøgersen har råbt på politisk handling, da han ikke mener, at det er muligt for ham at sætte ulvesikrede hegn op, da hans får afgræsser andres jord. Økonomisk er det heller ikke muligt, da der er tale om 700 - 800 hektar.

Styrelsen mener dog ikke, selvom der er tale om andet angreb på avlerens flok, at ulven, der har besøgt Morten Thøgersens dyr, kan skydes.

"Det fremgår af definitionen, at der skal være tale om ulvesikrede hegn eller hegn indenfor hvilke, der anvendes egnede vogterhunde. Det er ikke styrelsens opfattelse, at dette har været tilfældet ved nogle af de omtalte angreb", skriver styrelsen.

Hvis man ikke har mulighed for at sætte ulvesikrede hegn op, kunne andre mulige løsninger, ifølge styrelsen, være, at flytte fårene ind om natten, afgræsse med får og ikke ulvesikrede hegn i områder, hvor risikoen for ulveangreb på husdyr er mindre eller, afgræsse de berørte områder med større husdyr som heste eller kreaturer, hvor risikoen for ulveangreb er langt mindre.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle