Styrelse: Problem med mink begravet for tæt på sø skal løses hurtigst muligt 

En del af de mink, der er begravet i et område ved Holstebro, er for tæt på den nærliggende Boutrup Sø. Fødevarestyrelsen er i gang med løsninger. 

Der er gravet render til aflivede mink for tæt på Boutrup sø i et millitært øvelsesterræn i Holstebro i Vestjylland.

Fødevarestyrelsen er med rådgivning fra Miljøstyrelsen ved at tage hånd om problemet, så søen ikke risikerer at blive forurenet med bl.a. fosfor og kvælstof fra de døde mink.

Det skriver Fødevarestyrelsen tirsdag.

"Det her skal løses hurtigst muligt, og derfor skal der straks handles på det. Det er en meget beklagelig situation, og det er vigtigt, at der findes den bedst mulige løsning hurtigt, så borgerne i området trygt kan regne med, at vandet i søen er rent. Derudover skal vi drøfte situationen med de lokale myndigheder for at sikre bedst mulig koordination og for at få flest mulige hjerner til at tænke med", siger fødevareminister Rasmus Prehn. 

Forsigtighedshensyn på 300 meter 

I forbindelse med nedgravningen i området fastsatte Miljøstyrelsen af forsigtighedshensyn et afstandskrav til søen på 300 meter.

Dele af nedgravningerne ligger dog under 200 meter fra søen. 

Fødevarestyrelsen afklarer nu med Miljøstyrelsen, hvordan situationen håndteres bedst muligt. Blandt andet ses der på, om der skal etableres drænrør, der sikrer, at den forurende væske opsamles og renses, så den ikke kommer i nærheden af søen.  

"Det er vigtigt at understrege, at det her ikke spreder corona-smitten. Det vi skal sikre er, at søen ikke bliver forurenet med bl.a. kvælstof og fosfor, og det er der en række forskellige løsninger på. I den forbindelse har vi bedt Miljøstyrelsen bidrage i vurderingen af eventuelle risici for vandkvaliteten i søen, siger Fødevarestyrelsens direktør", Nikolaj Veje. 

Ligeledes vil Fødevarestyrelsen gennemføre en VVM-vurdering for at efterse de allerede foretagne faglige vurderinger, kvalificere eventuelle afværgeforanstaltninger og sikre åbenhed i forhold til offentligheden

Miljøstyrelsen har som tilsynsmyndighed allerede besluttet at iværksætte miljøovervågning af søen og en undersøgelse af særligt grundvandet. 

Mere jord i renderne

Der opleves også problemer i samme område med, at døde mink presses op mod jordoverfladen, efter de er gravet ned. 

Renderne er som anbefalet gravet ca. to en halv meter ned med halvanden til to meter jord ovenpå de nedgravede mink. Der vurderes at være tale om et midlertidigt problem knyttet til dyrenes forrådnelsesproces. For at undgå eventuelle problemer for dyr og mennesker vil området være bemandet 24 timer i døgnet, indtil der er opsat hegn rundt om arealet.

Den Nationale Operative Stab, som har koordineret minknedgravningerne, er opmærksom på udfordringerne og der sørges løbende for tildækning af de døde mink. 

Borgere bekymrede med det samme 

Allerede 8. november demonstrerede naboer til minkgraven og andre borgere over placeringen tæt på Boutrup Sø ved Holstebro, der er både bade- og fiskesø.

Dagen efter den 9. november udtrykte Danske Vandværker bekymring over placeringen af en anden minkgrav nær Karup. 

"Man kunne ikke have valgt et dårligere sted på de principielt 3000 ha, der hører til Flyvestation Karup, som det kunne placeres på. Udgravningen ligger lige på stregen til vandindvindingsområdet til Kølvrå by og i øvrigt et område, der også er udpeget af Miljøstyrelsen til fremtidigt vandindvindingsområde", siger Niels Kristian Ravn til landbrugsavisen.dk om placeringen ved Karup

"Selvfølgelig er det en trussel mod grundvandet. Det er jo ikke tre mink vi taler om. Det er jo flere millioner" siger han 9. november til landbrugsavisen.dk.

Her efter forespurgte landbrugsavisen.dk hos Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Naturstyrelsen og hos Forsvaret om det forsvarlige i placeringen af begge de to minkgrave. 

Den 11. november afviste Miljøstyrelsen at der skulle være nogen forureningsfare. 

Efter flere bekymringer fra beboere og Danske Vandværker gik Miljøstyrelsen ud og afviste, at minkgravene er til fare for drikkevandet.

"Da vi screenede mulige nedgravningsområder, fravalgte vi de arealer, der ligger i områder, hvor drikkevandet til vandværker dannes og områderne med særlige drikkevands interesser (OSD), der er udpeget for at sikre det fremtidige drikkevand", lød det blandt andet fra Per Schriver, kontorchef i Miljøstyrelsen, i meddelelsen.

"Der holdes samtidig en afstand på 300 meter til private vandboringer, hvilket er den samme afstand, som overholdes, når der skal nedsives spildevand", skrev styrelsen videre.

Emneord

coronavirus mink , Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle