Styrelse ser på at finde flere penge til fosfor-støtte

Landbrugsstyrelsen kigger nu på mulighederne for at finde flere penge til den nye fosfor-støtteordning for mink- og fjerkræavlere, der har haft flere ansøgere end ventet.

Der er umiddelbart flere end ventet, der har søgt den nye fosfor-støtteordning for mink- og fjerkræavlere, der bliver hårdt ramt af de nye særlige fosforlofter.

Derfor kigger Styrelsen nu på mulighederne for at finde flere penge. Det skriver de i et mailsvar til Landbrugsavisen.dk.

Fjerkræ- og minkbedrifter, som ligger indenfor områderne med skærpede fosforlofter, har indtil 1. april kunnet søge tilskud for de ekstra omkostninger producenterne får ved eksempelvis gyllekørsel. Styrelsen har modtaget 175 ansøgninger, og sidste onsdag meldte de ud, at med en samlet pulje på to millioner kroner, regnede man ikke med, at alle ansøgere kan få udbetalt et tilskud.

Derfor spurgte landbrugsavisen.dk, om det var realistisk, at man kunne finde flere penge til puljen, som de ramte landmænd for nu kun kan søge i år:

"Det er endnu ikke afgjort, men vi er ved at se på, hvilke muligheder, der er", skriver enhedschef hos Landbrugsstyrelsen Louise Piester i en mail.

Ved ikke hvor mange millioner

De skærpede regler for fosforlofter trådte i kraft i august 2018. Landbrugsstyrelsen har modtaget 175 ansøgninger til støtte-puljen, der i alt tæller to millioner kroner.

Styrelsen meldte hurtigt ud, at ikke alle skal regne med at kunne få støtte. Men man ved endnu ikke, hvor mange penge, der er søgt for endnu.

"Et endeligt og præcist billede af det totale støtteberettigede tilskudsbeløb er først klart, når sagsbehandlerne er færdige med at behandle samtlige ansøgninger. Blandt andet fordi vi må forvente, at der vil være ansøgere, som får afslag, fordi de ikke lever op til reglerne i ordningen", meddeler Louise Piester, enhedschef hos Landbrugsstyrelsen.

Hvordan fordelingen mellem fjer- og minkavlere er blandt ansøgerne, ved man heller ikke endnu:

"Når vi sagsbehandler, skelner vi ikke mellem de to produktionsformer, men undersøger alene, om ansøgeren falder inden for de to kategorier", skriver hun.

Hver ansøger har maksimalt kunne søge for 70.000 kroner pr. bedrift.

Kalder på handling

I forbindelse med oprettelsen af puljen, meldte styrelsen selv ud, at man regnede med, at det kun var ganske få landmænd, der ville blive ramt af reglerne.

Det troede Martin Hjort Jensen, producent af slagtekyllinger og formand i Landbrug & Fødevarers Fjerkræbestyrelse ikke på. Derfor kalder han på, at styrelsen tager ansvar.

"Når puljen så er for lille, kalder det jo på, at man i ministeriet tager ansvar og finder nogle flere penge, så man kan imødekomme alle de ansøgninger, der er kommet", sagde kyllingeproducenten tidligere til landbrugsavisen.dk.

Viser det sig, at der er ansøgninger for mere end de afsatte to millioner, prioriteres ansøgningerne fra de største bedrifter først.

Faktaboks

Fosfor-støtte

  • De nye skærpede forforlofter trådte i kraft i august 2018.
  • Der er sat 2 millioner af, hvilker styrelsen ikke selv forventer kan give tilskud til alle.
  • For at få støtte, skal de have en fjerkræ- eller minkbedrift, der ligger helt eller delvist i et af de særligt udpegede områder, der afvander til fosforfølsomme søer. På internet markkort kan man se, om man er omfattet.
  • Det bliver også en betingelse, at der skal være produceret mere end 1.000 kg fosfor fra fjerkræ eller mink på din bedrift i planperioden 2017/2018 og mindst halvdelen af bedriftens areal skal ligge i et opland med skærpede fosforkrav.
  • Man har maksimalt kunne søge for 70.000 kroner pr. bedrift, og tilskuddet er beregnet ud fra fosforproduktion ganget med tilskudssatsen på 5 kr/kg fosfor.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle