Styrelse: Vær realistisk når du søger stald-penge

Når du søger tilskud til modernisering af kvægstalde 2018, er det vigtigt, at du søger til det antal kopladser, du reelt har tænkt dig at opføre. Du kan nemlig risikere at få afslag, når du senere vil søge om projektændring eller helt miste dit tilsagn

Når du søger moderniseringsstyrelsen om penge til ny stald skal du være realistisk i din ansøgning.

Søg til det projekt, du har tænkt dig at gennemføre, lyder det fra Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Landbrugsstyrelsen kan nemlig kun acceptere en projektændring, hvis det ikke ændrer betydeligt på det projekt, som den oprindeligt har givet tilsagn til.

Når styrelsen modtager en ændringsanmodning, foretager den en konkret vurdering af, om den kan imødekommes. I denne vurdering lægges der særlig vægt på prioriteringsscoren, dvs. den økonomisk effekt og antallet af pladser efter en ændring af projektet.

Dit projekt skal opfylde ordningens formål

Ordningens formål er bl.a. at styrke bedrifternes produktivitet, hvilket er grunden til, at projekter i denne ordning bliver prioriteret på baggrund af antal basisstaldpladser i projektet. Derfor er det som udgangspunkt kun mindre ændringer i antal pladser, Landbrugsstyrelsen kan godkende.

"Når du tager et større antal pladser ud, har projektet ikke længere den forventede effekt i forhold til tilsagnet, og lever dermed heller ikke op til formålet med støtteordningen.  Du kan derfor forvente, at vi må give dig afslag", skriver styrelsen.

Landbrugsstyrelsen forventer, at afvise ændringer i antal basisstaldpladser, som overstiger 10 procent med henvisning til formål. Det vil dog altid blive baseret på en konkret, individuel vurdering.

Derfor opfordrer Landbrugsstyrelsen til at, du søger til det rette projekt fra starten.

Dette lægges der vægt på

"Ved vores konkrete vurdering af en projektændring vil vi også lægge vægt på, om det reelt har været din hensigt at bygge det antal kopladser, du har fået tilsagn til", skriver Landbrugsstyrelsen og giver et eksempel:

  • Hvis tilsagnet fx er på 1.000 kopladser, og det fremgår af miljøgodkendelsen, at tilsagnshaver alene har søgt kommunen om tilladelse til 500 kopladser, så taler det for, at tilsagnshaver aldrig reelt har haft til hensigt at bygge de pladser, han har fået tilsagn til. Opnår vi samtidig ikke den effekt, vi har givet tilsagn til, kan tilsagnshaver forvente, at vi giver afslag på ændringen.

Landbrugsstyrelsen lægger desuden vægt på andre oplysninger i sagen, herunder særligt begrundelsen for projektændringen og øvrige dokumenter, for eksempel indholdet i miljøgodkendelse eller byggetilladelsen.

Du kan frit ændre dit projekt i ansøgningsperioden

Ordningen lukker for ansøgninger den 13. december 2018. Hvis du allerede har sendt en ansøgning kan du frit ændre din ansøgning frem til dette tidspunkt.

Der er ingen bagatelgrænse for, hvornår du kan søge om ændringer. Det skyldes, at et tilsagn er en afgørelse med vilkår, som kun kan ændres efter godkendelse af Landbrugsstyrelsen.

Husk, at du kun kan søge om ændring af dit projekt én gang på denne ordning, når ansøgningsrunden først er lukket.

Læs i øvrigt også denne faglige nyhed i kort form på tilskudsguidens FAQ

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle