Sundhedsminister: Vores initiativer mod MRSA virker

Antallet af MRSA-infektioner er stagneret, og kun en lille del stammer fra husdyr-MRSA. Initiativer til bekæmpelse af den resistente bakterie virker, pointerer sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

"Hvor mange nysmittede skal vi ned på, før det er en succes? Kigger man bredt på antallet af dødsfald på grund af resistente stafylokokker, så er der kun seks døde siden 2009 som følge af husdyr-MRSA."

Sådan lød svaret fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i et samråd torsdag eftermiddag i Folketingets ældre- og sundhedsudvalg.

Regeringen mener, at planen om at nedbringe smitten med den resistente bakterie MRSA er tilstrækkelig. Opposition fremhævede flere gange under samrådet, at de forventer en forbedret indsats.

"Husdyr-MRSA er en meget lille del af infektionerne med resitente stafylokokker i Danmark, og det er et udtryk for, at vi er lykkedes med de initiativer, vi har iværksat," mener Ellen Trane Nørby.

Til sammenligning er der i alt godt 1.200 dødfald, der skyldes alle typer stylokokker siden 2009, viser tal fra Statens Seruminstitut.

Opposition: Der er en stigning i antal smittede

Sundhedsordfører Peder Hvelplund, EL, mener regeringen mangler fokus på stigningen i antallet af smittede med MRSA. 

Smittetallet fra Statens Seruminstitut viser, at antallet af smittede i 2016 var 1256 - en stigning på 83 sammenlignet med året før, pointerede sundhedsordføreren. 

Sundhedsministeren anerkender ikke ordførerens pointe. 

"Alt andet lige, så er det en stagnation, når der tidligere skete en fordobling i antallet af infektioner mellem 2013 og 20414, så vil jeg mene, at der siden 2014 er sket en stagnation," gentog hun. 

Der vil i fremtiden være større fokus på, hvordan syge med bakterieinfektioner bliver behandlet på hospitalerne. Sundhedsministeren sagde, at sundhedssystemet fremover skal have et forstærket fokus på sårbare personer.

"Vi kan ikke blive fuldstændigt fri for bærere af hverken husdyr-mrsa eller stafylokokker. Mit fokus er at sørge for, at der ikke sker en sygdomsudvikling – og vi har et særligt fokus på grupper, der er særligt sårbare, hvad enten det er bredt (andre stafylokokinfektioner, red.) eller husdyr-mrsa," sagde sundhedsministeren.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle