Susanne er krisehjælper ved ulykker og konkurs

Ulykker, dødsfald, skilsmisse, sygdom og konkurser. Susanne Sander har været socialkonsulent hos LandboNord i 25 år og stået hos landmændene gennem lidt af hvert.

Opgaverne svinger meget for socialkonsulent Susanne Sander fra LandboNord.

Den ene dag kan hun modtage en opringning fra en landmand, hvis gård er blevet overtaget af banken. Den næste er det måske en hustru til en landmand, der har brug for at snakke om mandens sygdom og den fortsatte drift af gården.

Eller som den gang for flere år siden, hvor der var en udenlandsk landmand, der døde, mens han arbejdede på en gård i Danmark. Her måtte Susanne Sander undersøge reglerne for at vejlede familien i forhold til begravelsen.

Hvis familien ville flytte til deres hjemland igen på et tidspunkt, måtte de nemlig ikke få mandens kiste transporteret hjem, hvis han var begravet. Derfor rådgav hun familien til kremering.

"Jeg har haft min håndfuld af syge eller døde landmænd, og jeg ved nogenlunde, hvilke problemer en familie kan komme ud for. Men det er vigtigt, at man er lyttende, det må aldrig blive en standardvare", siger Susanne Sander, der har arbejdet som socialrådgiver i 41 år og været ansat som socialkonsulent hos LandboNord i de sidste 25.

Siden 2012 har hun desuden også, sammen med tre andre socialkonsulenter fra jyske landboforeninger, stået for en gratis telefon-hotline organiseret under DLBR, hvor alle landmænd som er medlem af en landboforening kan ringe ind og få støtte og vejledning i krisesituationer.

Socialkonsulenter tackler sorg og gård

Selvom landmænd får snakket mere om arbejdsmiljø og det at undgå ulykker, så sker der stadig for mange i landbruget.

Ved dødsfald eller alvorlig sygdom, hvor landmanden ikke er i stand til at træffe beslutninger om driften, er der behov for, at der er en, der midlertidigt tager hånd om gården.

Men det kan være svært for ægtefæller eller børn både at tackle sorgen og driften. Derfor tilbyder flere landboforeninger at landmænd og familier kan få hjælp af en socialkonsulent, når uheldet er ude. Derudover er der hver dag mulighed for at ringe ind til DLBR's gratis hotline.

Også her kommer Susanne Sander ind i billedet.

Som en af de fire socialkonsulenter organiseret under DLBR støtter hun kriseramte landmænd med råd og støtte i forhold til blandt andet konkurser, sygedagpenge, flexjob og samtaler om sygdom og død.

"Jeg er den, de altid kan ringe til. Både som socialkonsulent hos LandboNord, men også som en del af krisehotlinen. Jeg laver 'hustru-oversættelser', til de koner, der ikke er direkte involveret i driften, og hjælper med at formidle svære budskaber til børnene. Det er vigtigt, at der er en person, der kan rådgive og følge familierne hele vejen", siger Susanne Sander.

De stædige landmænd skal selv bede om hjælp

Men det er vigtigt, at landmændene selv er motiverede til at få hjælp.

"Det er sjældent, jeg selv henvender mig. Det skal være et aktivt tilvalg og ikke tvang. Det er ud fra en overbevisning om, at man skal respektere landmændenes lyst til at ville klare sig selv. De er motiverede, hvis de selv henvender sig og beder om hjælp", siger Susanne Sander.

Henvendelserne kan komme mange steder fra, når hele holdet af konsulenter og bekendte bliver aktiveret på gården i tilfælde af konkurs, sygdom, ulykker eller dødsfald.

"Det kan både være konsulenterne, der spørger om familien vil snakke, der kan være henvendelser fra dyrlæger, naboer, hospitalet eller venner eller familie, der opfordrer landmanden til at henvende sig", fortsætter hun.

De tre andre socialkonsulenter, der er med i DLBR's kriseordning sidder hos Vestjysk Landboforening, Sønderjysk Landboforening og Agri Nord.

Faktaboks

Socialkonsulenter

  • Flere landboforeninger har socialkonsulenter ansat, som rådgiver og støtter landmænd gennem alt fra skilsmisser, konkurser til arbejdsulykker, sygdom og dødsfald.
  • Derudover har et netværk af fire socialkonsulenter organiseret under DLBR siden 2012 været en del af en gratis krise-hotline for landmænd og deres familier.
  • Her kan alle medlem af en landboforening ringe ind og få støtte og vejledning om alt fra skilsmisse, konkurs, sygdom og dødsfald. Derudover kan landmændene bevilges en gratis startpakke på fem timers socialrådgivning og mulighed for at deltage i en erfa-gruppe, hvor man kan snakke med andre i lignende situationer.
  • De fire socialkonsulenter der passer krise-telefonen er: Susanne Sander, der er socialkonsulent hos LandboNord, socialkonsulent Solvej Høj fra Vestjysk Landboforening, socialkonsulent Bente Bendix fra Sønderjysk Landboforening og socialkonsulent Tine Borup Vestergaard Agri Nord.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle