Svar: L&F laver politisk interessevaretagelse for at forbedre landmandens forhold

Af Thor Gunnar Kofoed, viceformand L&F

Tillægsaftalen om Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) er truffet af en bred række af Folketingets partier i 2019. Kun Alternativet og Enhedslisten stod udenfor.

Forud for den politiske aftale var der fundet nedbrydningsprodukter af pesticider og biocider i en stor del af boringerne. Det var nedbrydningsprodukterne DPC og DMS. Det medførte en proces med to forskellige politiske forslag på bordet: 1) et generelt straksforbud mod pesticider i BNBO med en national støtteordning eller: 2) differentierede godkendelser af pesticider, hvor meget få pesticider vil være tilladt i BNBO – vel og mærke uden kompensation eller erstatning.

Det sidste forslag vil være erstatningsfri regulering med store konsekvenser for landmanden.

Begge forslag ville det – beklageligvis – være relativt nemt at få politisk flertal for. Emnet pesticider falder lige midt ned i bekymringens tidsalder og er helt ufortjent og ufagligt blevet en fast prygelknabe for de rød-grønne partier.

Fuld erstatning

Landbrug & Fødevarer søgte dialogen og lavede en aftale med DANVA og Dansk Vandværker. Det var der politisk gehør for, og vi fik en proces med frivillige aftaler, som vi stadigvæk anbefaler vores medlemmer. Brug nu muligheden.

Men pesticidfri drift er altså ikke en tvangsnationalisering af landbrugsjorden, som Ulrik Lunden giver udtryk for. Det er en forsimplet tilgang til ordet tvangsnationalisering, også selvom driften af kornrige sædskifter med tiden vil blive udfordret, hvis vi ikke må sprøjte. Der er et stort økonomisk tab, og det skal vi have fuld erstatning for på markedsvilkår.

Det har Landbrug & Fødevarer også fået sikret gennem vores sager i taksationssystemet. Afgørelserne på disse sager er ikke udfordret af kommunerne. Det er en vigtig pointe.

Pesticidfrie grundvandsparker vil være et dyrt og nytteløst forslag. Derom er vi ganske enige. Men vi skal turde tage dialogen med vores omverden, for ellers er det helt sikkert, at vi taber terræn. Når vi deltager i arrangementer på Christiansborg, er det jo netop for at få opbakning til vores synspunkter. Det opnår vi ikke ved at dunke folk i hovedet med mere eller mindre vidtløftige udsagn.

Landbrug & Fødevarer søger altid at varetage landmændenes interesser bedst muligt ud fra den politiske virkelighed – også når den ikke er i vores favør. Det er ikke altid en let opgave, men vi påtager os ansvaret, og jeg er ganske overbevist om, at den tilgang tjener os landmænd bedst.

Landmanden i forhandlingsrummet

Jeg konstaterer da også med tilfredshed, at vi bliver inviteret til næsten alle debatter om emnet. Vi lytter til andres interesser, tager debatterne og får rykket rigtig meget på ønskerne.

I stedet for ekspropriationer, som flere kræver, og der muligvis kunne skaffe politisk flertal for, så lyttes der til vores argumenter, når vi tænker alternative måder at sikre rent drikkevand. Landmanden er i forhandlingsrummet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle