Ændret fodring i avlsbesætning har øget fravænningsvægten markant

To ændringer har øget fravænningsvægten mellem et og halvandet kg på Dortheasminde i løbet af et år. Ejeren forventer yderligere fremgang.

Artiklen er første gang publiceret i fagmagasinet SVIN, maj 2020

I en stor del af 2019 var der udfordringer i farestalden på Dortheasminde, der har 850 landracesøer i avl og opformering.

Der var generelt for meget diarré i den første leveuge, og et stort behov for ammesøer pressede kapaciteten i farestalden, som var blevet fl askehalsen i produktionen.

Det førte til to større ændringer i løbet af 2019.

”Første skridt tog vi i foråret, da vi satte et mælkeanlæg op”, fortæller Søren Kjær Poulsen, Dortheasminde.

Han skønner, at Pumpn-Grow mælkeanlægget gav et løft i fravænningsvægten på mindst et halvt kg. Fravænningsvægten kom fra et niveau mellem fem og fem et halvt kg og nærmede sig altså seks kg efter denne ændring.

Anden ændring skete i november i forbindelse med optimering af nye foderblandinger efter høst.

Søren Kjær Poulsen havde i flere år brugt EP 100 til sine smågrise med god effekt. Fra leverandøren, European Protein, havde han hørt om deres nye produkt EP 199i, der er en videreudvikling beregnet til søer. Han havde desuden hørt godt om produktet fra en kollega.

”Vi havde brugt solsikkeskrå i sofoderet i mange år, men var ikke længere helt tilfreds med kvaliteten, der svingede en del”, fortæller Søren Kjær Poulsen.


Ud med solsikke

Derfor røg solsikkeskrå ud og blev erstattet af ni procent EP 199i til de diegivende søer og fire procent til de drægtige søer. Samtidig kom der en lidt roepiller med som fiberkilde.

EP 199i ændrer bakteriesammensætningen i soen.

Det er en ændring, der tager tid, så European Protein oplyser, at man ikke skal forvente at se effekt før efter seks måneders brug. På Dortheasminde kom effekten dog allerede efter et par måneder.

”Efter at have brugt EP 199i i nogle måneder steg fravænningsvægten yderligere mellem et halvt og trekvart kg”, fortæller Søren Kjær Poulsen.

Samtidig blev problemerne med diarré i farestalden mindre. Diarré er ikke et overstået kapitel, men et mindre problem end tidligere.

Desuden fremhæver Marlene Svendsmark, der er driftsleder i soholdet, at grisene er blevet mere ens ved fravænning, så der er færre meget store, men i særdeleshed færre meget små grise ved fravænning.

”Kvaliteten af grisene er klart bedre i dag end for et år siden”, fastslår Marlene Svendsmark.

Der er færre små grise i farestalden. I store træk er fravænningsvægten øget med mellem et og halvandet kg med mælkeanlæg og EP 199i i sofoderet.

Plus to til tre grise

Konkret er fravænnede grise pr. årsso steget fra mellem 29 og 30 til over 32 pr. årsso. Samtidig er søernes pasningsevne gået frem, og antal fravænnede grise pr. fravænning har fået et løft på mellem 0,5 og 1,0.

”I dag er der flere af vores renracede søer, der passer både 15 og 16 grise frem til fravænning. Det kunne de ikke tidligere”, fortæller han.

I takt med, at effekten af foderændringen er slået igennem, er behovet for ammesøer faldet. Det har samlet set givet plads til tæt ved 50 søer ekstra i staldanlægget.

”Kvaliteten af de grise, vi fravænner, betyder, at de nu vejer 30 kg en uge tidligere end før”, fortæller Søren Kjær Poulsen.

Pris

Tilsætning af henholdsvis ni og fire procent EP 199i koster samlet omkring 175 kr. pr. årsso. Den udgift ser han som lille i forhold til de forbedringer, som brugen af EP 199i har medført.

Han forventer, at der er mere fremgang at hente omkring søernes egenfravænning og en effekt i form af lavere smittetryk i hele soholdet.

”175 kr. pr. årsso er en overkommelig udgift, når vi har fået væsentlig tungere grise ved fravænning, færre ammesøer, og dermed 50 søer mere i staldsystemet”, opsummerer Søren Kjær Poulsen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle