Økonomisk gevinst ved at bruge mælkekopper
Erfaringsindsamling fra 10 besætninger viser, at omkostningen ved at anvende mælkekopper er 12,50 kr. pr. fravænnet gris, men gevinsten er større. Det var konklusionen i et indlæg på Seges’ soseminar.

12,50 kr. pr. fravænnet gris.

Det er omkostningen ved at tage et mælkekop-anlæg i brug, viser en større erfaringsindsamling hos 10 besætninger.

Det fortalte Gunnar Sørensen, chefforsker hos Seges, da han holdt indlæg om mælkekopper på Seges’ soseminar i sidste uge.

»Omkostningerne til mælkeanlæg er ret ens på basis-omkostninger. Det er prisen på mælk, der betyder rigtig meget,« fortalte han og påpegede, at de gennemsnitlige omkostninger til mælkekopper er opgjort til 430 kr. pr. årsso.

Mælk er en stor del af omkostningen

Omkostningen til mælkeerstatningen udgør omkring 80-90 procent. Investering i mælkekopperne er sat til 1.100 kr. pr. faresti i form af montage på 300 kr. og stumper til 800 kr. Forventet holdbarhed er otte år.

»Omkostningerne skal dækkes af højere fravænningsvægt, lavere dødelighed og færre ammesøer,« forklarede Gunnar Sørensen.

Effekten på øget fravænningsvægt er anslået til 650 gram svarende til cirka 300 kr. pr. årsso.

Dertil kommer en lavere dødelighed, som er testet i et forsøg og opgjort til et fald på 2,5 procentpoint svarende til en gevinst på 174 kr. pr. årsso.

Samlet set giver øget fravænningsvægt og lavere dødelighed en merindtjening på 474 kr. holdt op mod en omkostning på 430 kr. Dermed er der en mindre gevinst ved at investere i mælkeanlæg, vurderer Gunnar Sørensen.

Plads til større kuld og færre ammesøer

Han gennemgik også et netop afsluttet forsøg, hvor mælkekopper er afprøvet i forhold til kuld op til 20 grise. Hensigten var at undersøge, om kopperne kunne hjælpe soen til at give næring til større kuld og samtidig reducere brugen af ammesøer og reelt give plads til flere årssøer.

»Flere grise ved soen vil betyde, at mælkekopanlægget ikke kan sikre dig en højere fravænningsvægt og lavere dødelighed, men gevinsten skal findes ved flere faringer i farestalden. Men virkeligheden viser, at besætninger med god management kan få soen til at passe flere grise uden at gå på kompromis med pattegrisedødelighed,« fastslog Gunnar Sørensen og viste en eksempel fra en af de 10 medvirkende besætninger, hvor antallet af ammesøer blev reduceret fra 54 til 28,6 procent. Dødeligheden gik kun en anelse i vejret - fra seks til syv procent. Samtidig blev antallet af fravænnede grise pr. fravænning øget fra 11,6 til 13,6.

Faktaboks

Mælkekopper

  • Erfaringer fra 10 besætninger viser, at kopperne giver en økonomisk gevinst.
  • Omkostning på 430 kr. pr. årsso, men ekstra indtægter på 474 kr. pr. årsso fra lavere dødelighed (174 kr.) og højere fravænningsvægt (300 kr.).

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle