300 mio. kr. udbetales direkte til Tican-ejere
Tican a.m.b.a. fordeler 410 mio. kr. til andelshaverne – 300 mio. kr. udbetales og 110 mio. kr. indsættes på nye andelshaverkonti.

På mandagens generalforsamling har Tican a.m.b.a.’s andelshavere vedtaget at udbetale en restbetaling på 105 øre/kg for svin og 90 øre/kg for søer leveret i regn-skabsåret 2014/15.

Generalforsamlingen vedtog ligeledes at udbetale 5 års hensættel-ser på A-kapitalkonti svarende til 100 mio. kr., og samtidig fordeles 110 mio. kr. af den resterende egenkapital på nye personlige andelshaverkonti.

Ud over dette får Andels-haverne i Tican a.m.b.a. udbetalt yderligere 80 øre/kg i aconto betaling for slagtesvin leveret siden 1. oktober 2015 – i alt ca. 50 mio. kr.

Udbetalingerne er betinget af endelig closing af aktiehandlen med Tönnies, hvilket for-ventes at finde sted den 11. marts 2016.

"Den løbende drift i selskaberne i 2014/15 har været stærkt påvirket af ejerskabspro-cessen. Overordnet kan vi sige, at forædlingsdivisionen har klaret sig godt, hvorimod slagteridriften har været udfordret af et stort udbud af svinekød på verdensmarkedet," udtaler bestyrelsesformand Jens Jørgen Henriksen.

"Den langvarige ejerskabsproces og medfølgende usikkerhed blandt medarbejdere og kunder har udfordret forretningerne samt belastet regnskabet med store nedskrivninger og engangsomkostninger. Det regnskabsmæssige resultat er således et underskud på 32 mio. kr., men korrigeret for særlige værdireguleringer m.v. er driftsresultatet et overskud på 130 mio. kr., hvilket er en pæn fremgang i forhold til året før og bedre end budgetteret."

"I forbindelse med salget af Tican A/S til Tönnies har Tican a.m.b.a. indgået en admini-strations- og samhandelsaftale med Tican A/S, som sikrer attraktive vilkår og en frem-adrettet konkurrencedygtig betaling for andelshavernes slagtesvin," slutter Jens Jørgen Henriksen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle