5 gode råd til at optimere ædetidsstyring
Ædetidsstyring er systemet der justerer foder automatisk, afhængig af hvor hurtigt grisene æder i smågrise- og slagtesvinestalde.

Af Jakob Nielsen, konsulent, VKST Svinerådgivning

Er ædetidsstyring noget for mig? Jeg bliver tit spurgt, om ædetidsstyring kan noget, almindeligt vådfoder ikke kan. Svaret er både ja og nej.

Ædetidsstyring giver ikke direkte bedre resultater sammenlignet med et godt management ved almindeligt vådfoder. Omvendt er vi i en situation, hvor det kan være svært at rekruttere medarbejdere.

Én af fordelene ved ædetidsstyring er, at systemet selv regulerer foder, og det er vel og mærke efter hver fodring, 365 dage om året, inkl. juleaften og nytårsmorgen.

Med den rette indstilling af systemet får man altså en hammer dygtig ”medarbejder”, der justerer foder på alle fodringer – og det kan ses på resultaterne.

Er man ikke så meget til teknik, er ædetidsstyring ikke det rette valg. Det er et must, at man forstår systemet og er villig til at bruge den nødvendige tid til at indstille det, da det desværre ikke bare er plug-and-play.

Resultater fra fem besætninger

I tabellen nedenfor fremgår resultater fra fem besætninger, hvor vi har arbejdet og optimeret på ædetidsstyringen, hvilket har resulteret i tilfredsstillende resultater.

Tabel 1. Opnået effektivitet sidste 365 dage med ædetidsstyring

I modsætning til overstående oplever jeg også eksempler på manglende indstilling og interesse for systemet, hvilket resultaterne bærer præg af. Som alt muligt andet påvirkes tallene af rigtig mange andre parametre end lige ædetidsstyringen. 

Forstå systemet  og fem skarpe råd

Systemet justerer selv fodermængden op og ned, alt afhængig af, hvor mange sekunder grisene bruger på at æde foderet, fra udfodring til foderet er under føleren i krybben.

Æder grisene hurtigere end en defineret optimal ædetid, reguleres foderet op og omvendt ædes der langsommere, reguleres foderet ned på den efterfølgende fodring. 

Fem skarpe tommelfingerregler:

1. Følerplacering i krybben er afgørende for reguleringen. En god tommelfingerregel er at placere føleren i den højde, der svarer til 0,75 liter vand x antal indsatte grise på ventilen. På den måde står der den samme volumen under føleren i alle ventiler trods forskellige krybbetyper, dobbelt kontra enkeltventiler, antal grise indsatte på ventilen osv.

2. Systemindstillinger er afgørende for, hvor meget der reguleres op og ned pr. fodring, og på hvor meget der skal reguleres pr. sekund, grisene æder hurtigere eller langsommere. En god tommelfingerregel er +1 procent foder pr. 10. sekund grisene æder hurtigere, og -2 procent pr. 10. sekund når de æder langsommere. Samtidig har vi gode erfaringerne med, at der reguleres med max. 10 procent pr. fodring

3. Optimal-ædetid er udgangspunktet for, hvornår systemet skal regulere henholdsvis op eller ned. Indstillingen af denne parametre er meget individuel og svinger mellem 110 til 400 sekunder på de 12 ejendomme jeg pt. optimerer på. Indstillingen hænger tæt sammen med følerplaceringen, antallet af daglige fodringer, foderkurvens niveau.

4. Foderkurven indstilles med minimum og maksimum for, hvor meget systemet må afvige fra foderkurven i procent af dagsrationen. Hermed skabes der et interval systemet må arbejde indenfor og dermed en forsikring for, at der ikke reguleres helt ned eller dobbelt op. En god tommelfingerregel er at anvende en middelhøj foderkurve med start på 1,70 FE pr. dag ved 30 kg. Dernæst en afvigelse med - 40 procent og + 5 procent i starten, faldende til -0 procent 35 dage efter indsættelse.

5. Der er en unik mulighed for at optimere sin fodring og forstå grisenes adfærd via de data, computeren logger. Det er midlertidigt forskelligt, hvor meget der logges fra de forskellige firmaer, der leverer ædetidsstyring. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle