5 gode råd til at reducere stress hos fravænningsgrise 

Engelske Farmers Weekly har opstillet fem områder, som svineproducenten kan arbejde med for at sikre de bedst mulige forudsætninger for fravænningen og dermed en god vækst.

Fravæning er en stor omvæltning for unge grise på et udsat tidspunkt i forhold til deres Immunitet.

At gøre fravænningen så gnidningsfri som muligt, kan derfor have store produktionsfordele i dyrets levetid.

Det er vigtigt at sikre at grisene er så robuste som muligt til fravænningen, at de har den korrekte alder og størrelse. Stress under fravænning kan nemlig have mange negative følger, herunder nedsat foderindtag, nedsat vækst, dårlig foderudnyttelse, dårligt helbred og øgede produktionsomkostninger. 

En god vækst under fravænning, øger også vægtøgningen op til slagt.

Det engelske landbrugsmagasin Farmers Weekly har opstillet følgende områder, som svineproducenten kan arbejde på for at minimere stressfaktorer.

1. Udtørring er nøglen for desinfektion 

Foder- og drikkesystemer, udstyr og værktøj skal rengøres og desinficeres mellem hvert hold.

De fem principper for rengøring og desinfektion er:     

 • Fjern organisk materiale; mug ud, flyt bevægelig genstande
 • Iblødsætning: med koldt vand og rengøringsmiddel under lavt tryk mindst en time. 
 • Vask: fortrinsvis med varmt vand under højt tryk, skyl
 • Desinficering med godkendt middel, bruges ved korrekt opløsning, tilføres ved lavt tryk
 • Udtørring er nøglen til effekt af desinfektionsmidler         

2. Temperatur: ingen faste regler 

Temperaturen hos fravænningsgrisene er meget vigtig.

Det er svært at sætte faste regler, fordi anbefalingerne afhænger af sundhed, vægt, foderindtag og især indretning af stien.     

 • 28-30 grader ved fravænning i nogle dage til grisene spiser godt
 • Langsomt reduceres temperaturen til 27 grader ved dag 5, men ikke mere end 1-1.5 grader om ugen og ikke mere end 1 grad om dagen. 
 • Reducer temperaturen til 23 grader til dyret har en vægt på 20 kg. 
 • Højere temperaturer er påkrævet i stier med spaltegulv, i syge- og isolationsstier, under tørke og når grisene er syge.      

Observation af grisene fortæller meget om deres termiske komfort.

Varme grise ligger langt fra hinanden, spiser mindre og lægger sig gerne i gødearealet for at køle sig. Kolde grise danner mere pels, vokser langsommere og bukker lettere under for sygdom.     

3. Fodring med tilgængelighed og plads

Fravænningsgrise bør have god udnyttelse af foderet, og her skal lægges vægt på:

 • Tilgængelighed af foder og plads 
 • Overgang mellem diæter - fra mælk til fast føde
 • Målrettet føde- og væskeindtag 
 • Nok vand på den rette måde 
 • Forsur vandet 
 • Evaluer foderforbrug         

4. Korrekt sortering 

Fravænning sorteret i kuld er det mindst stressende, men det er ofte ikke muligt, hvis der er sparsomt med plads.

Derfor er det den næstbedste mulighed at fravænne efter størrelse for at reducere konkurrence på foder og vand, og tillade at et hierarki etableres hurtigt. Ideelt ville det være i tre grupper: små, mellem og store grise.

Opdeling efter køn alene er mindre effektivt, men kan være en ekstra mulighed i gruppering for at reducere parringsadfærd senere. 

5. Sundhedsmonitorering 

Dårligt helbred er den største begrænsende faktor for fødeindtag og præstation hos fravænningsgrise.

Eksponering for sygdom udløser en immunrespons, uanset om dyret bliver syg eller ej, og immunrespons reducerer præstationen. 

Overvågning for sygdomstegn er vigtigt for rettidig handling. Rutinebehandlinger som vaccination skal foretages efter veterinær rådgivning og overholdes. Hold øje med:

 • Flåd om snude og øjne 
 • Ændringer i vejrtrækning 
 • Hoste og nysen 
 • Haltheder 
 • Diarre og tilsmudsede bagpartier 
 • Ændrede æde og drikkemønstre
 • Bleg og behåret hud     

Håndtering af de mindste grise 

De mindste grise har behov for særbehandling. De mindste dyr æder nemlig mindre, producerer mindre varme og er mere udsatte for sygdom.

Hvis sorteringen ikke er så god, som den bør være, og der er stor størrelsesforskel, kan de mindste grise blive mobbet, og ende i en ond cirkel med lavere foderindtag, varme og dårligere helbred.

Tips til de mindte grise: 

 • Mere strøelse eller højere temperatur 
 • Placer grisene i separat sti
 • Fodring med vådfoder eller i krybbe i længere tid 
 • Forsuret vand 
 • Placer foder og vand tættere på lejearealet og i rette højde
 • Forstyr grisene ofte, så roligt som muligt, for at opfordre til æde 
 • Vurder helbred og medicinering, hvis det er hensigtsmæssigt. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle