Allerede i mål med lavere antibiotika-forbrug
Forbruget af antibiotika i svineproduktionen er faldet markant de senere år. Branchens egen målsætning er allerede opfyldt.

Forbruget af antibiotika til den danske svineproduktion falder. Det sker, samtidig med at svineproduktionen er stabil eller svagt stigende.

»Fra 2009 til 2013 er forbruget af antibiotika til svineproduktion faldet 13 procent,« fortæller chefkonsulent, dyrlæge Poul Bækbo, Seges Videncenter for Svineproduktion. Han glæder sig over, at udviklingen de sidste to år følger udviklingen fra de foregående år. De seneste tal viser, at branchens målsætning om 20 procents reduktion i 2020 faktisk allerede er nået.

»Fra 2013 til 2015 er forbruget reduceret yderligere. Det betyder, at vi allerede nu er i mål med en reduktion på over 20 procent. Det er fem år før vores tidsfrist,« siger Poul Bækbo.

Svineproduktionen står for omkring tre fjerdedele af antibiotikaforbruget i landbruget og har dermed en stor indflydelse på den samlede forbrugsudvikling.

Miniresist-projekt

Forbruget i dansk svineprodukion ligger omkring en femtedel af det gennemsnitlige forbrug til produktionsdyr i EU.

Det lave forbrug både glæder og bekymrer praktiserende svinefagdyrlæge Anders Holm, Svinepraksis i Odder.

Han har deltaget i projektet Miniresist, der undersøger udviklingen i resistens ved forskellige tetracyklinbehandlinger mod lawsonia.

»Miniresist-projektet viser, at resistensen efter behandling med tetracyklin er lavere få uger efter behandling sammenlignet med før behandlingen,« forklarer Anders Holm. Dosis og behandlingsmåde giver tilsyneladende samme resistensmønster.

Men brug af lav dosis og af enkeltdyrsbehandling frem for behandling af hele sektionen øger risikoen for tilbagefald med ekstra behandlinger og ekstra forbrug til følge.

»På baggrund af Miniresist ved vi, at hvis man kun enkeltdyrsbehandler eller behandler med halv dosis, så slår man ikke lawsonia ned. Det gør man kun ved at behandle hele sektionen,« forklarer dyrlægen.

Forsøget viser, at der vil være syge, ubehandlede grise i sektionen, hvis man kun enkeltdyrsbehandler mod lawsonia.

»Antibiotika skal anvendes optimalt, så sygdom behandles og risikoen for resistens begrænses mest muligt,« konkluderer Anders Holm.

Han påpeger også det velfærdsmæssige aspekt i korrekt behandling af syge dyr.

Faktaboks

Målsætning

  • Svinebranchens 2020-målsætning: 20 procent reduktion i forhold til 2009
  • Opnået 2009-12: 13 procent fald
  • Opnået 2009-15: 20 procent fald

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle