Blodforgiftning er en kompleks dræber i farestalden

Hvis grisens hudbarriere brydes, vil der være risiko for, at bakterier kan trænge ind i grisens blodbane og medføre en såkaldt septikæmi, blodforgiftning.

Blodforgiftning er en kompliceret sag med flere årsager. Generelt opstår tilstanden, når bakterier, som stafylokokker eller streptokokker, får adgang til blodbanen gennem grisens slimhinder eller hudsår. 

Gennem blodbanen bliver bakterierne ført rundt i hele kroppen og kan give fatale konsekvenser i diverse organsystemer. 

Hvor stor andelen er af døde pattegrise på grund af blodforgiftning varierer meget fra besætning til besætning. 

I tilfælde af alvorlige ledbetændelser, der koster grisen livet, kan det være en blodforgiftning, der har været den udløsende faktor. 

Derfor kan det være svært at fastslå, hvor stor en betydning blodforgiftning har for pattegrisedødeligheden i den enkelte besætning. 

Kan forveksles med klemte grise

Tilbage i 2017 viste USK-undersøgelser i projekt PattegriseLiv, at flere af de grise, som af medarbejderne var blevet kategoriseret som klemte, i virkeligheden var døde af blodforgiftning. 

Disse tilfælde af blodforgiftninger blev primært relateret til infektion i forbindelse med halekupering og kastration. 

Ved blodforgiftning er det derfor nærliggende at gennemgå medarbejdernes management under netop disse to procedurer. 

Klemte grise har typisk også karakteristiske blåfarvninger, og derfor kan der ske en forveksling.  

Reducer risikoen ved bedre hygiejne

Dårlig heling af kastrationssår er direkte adgang for bakterier til grisens bughule.

Nomalt vil sårene lukke sammen efter 1-2 døgn, men ved urene instrumenter eller for store eller ujævne snit kan helingen forsinkes, så grisen er mere sårbar for en bakteriel infektion i længere tid. 

En anden hyppig indgangsport er injektioner med kanyler. Bruges samme kanyle til flere grise, kan der flyttes infektioner fra den ene gris til den anden, ligesom en beskidt kanyle kan give en infektion i grisen. 

Dybe sår på forknæ er også en risikofaktor i forbindelse med blodforgiftning, da sårene også giver god adgang for bakterier. 

Yderligere øger dyb tandslibning og halekupering også risikoen for en bakteriel infektion i blodbanen. 

Når halen klippes af vil der efterfølgende opstå et mindre sår, der under normale forhold vil hele i løbet af 1-2 døgn. 

Ligesom ved kastrationssårene kan der ske en forsinkelse af denne helingsproces af diverse management- eller hygiejniske årsager. 

For kort kupering, ukorrekt temperatur på brænderen eller urent snit er eksempler på faktorer, der medvirker til en dårligere heling. 

Flere detaljer om risikofaktorerne for blodforgiftning i farestalden kan læses på hjemmesiden for Seges Svineproduktion. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle