Brandvarm sommer i stalden: To mulige årsager og det kan du gøre
Hvis du har oplevet for høj overtemperatur i stalden i sommerperioden, kan forkert udformning af udhæng og tagrum være årsagen. Ofte kan en mindre indsats give stor effekt.

Af Preben Høj, konsulent, LandboNord

Hen over en varm sommer har mange oplevet, at staldtemperaturen har været urimelig høj. I særdeleshed i stalde med diffus eller combidiffus ventilation, hvor den indtagne luft ikke har så stor en hastighed og dermed føles varmere.

I nogen tilfælde kan det skyldes, at dimensionering og udformning af loftsrummet og indtaget ikke er lavet korrekt.

I et korrekt dimensioneret tagrum vil luften, som kommer fra udhænget lagdele, så den kolde udeluft kravler ind over loftet og ned i diffus-indtaget, mens den varme luft højere oppe i tagrummet ikke forstyrres og opblandes.

Termografisk billede som viser et tagrum, som fungerer korrekt. Her en tydelig afgrænsning mellem områder med forskellig temperatur. Blå farve er kulde og rød farve er varme. Kilde: Skov A/S

For lille eller ujævnt placeret udhæng

Hvis åbningen i udhænget er for lille, eller ikke er placeret jævnt, vil den kolde og varme luft opblandes og bliver kraftig opvarmet, inden den kommer ned i stalden. Det giver en væsentligt højere overtemperatur i stalden end den dimensionerede over-temperatur på typisk fire grader.

Overtemperaturen er forskellen mellem staldtemperatur og udetemperatur målt i varmere perioder med max-ydelse på anlægget.

Åbningen i udhænget skal være ca. 2,5 kvadratmeter til en ydelse på 10.000 kubikmeter pr. time (max-ydelse). Åbningen skal beregnes det sted, hvor indtaget er smallest. Det er typisk afstanden mellem remmen over muren og op til tagpladen.

Slagtesvineproducent stod med otte af 12 stalde tomme - nu har han bygget sostaldSvin Tirsdag 29. januar 2019 · 12:46

Mange tror, at det er åbningen i selve udhænget, som er begrænsende, men det behøver ikke at være tilfældet. Men her skal man sikre sig, at åbningen er rigeligt stor i forhold til det smalleste sted.

Beskidt udhæng

En anden fejlrisiko kan være, at nettet i udhænget er blevet meget beskidt.

Det kan især være tilfældet, hvis der er anvendt en gammel nettype med lille gennemgang. Her er man tvunget til at skulle rengøre nettet jævnligt for ikke at reducere ventilationsanlæggets ydelse. I praksis bør det udskiftes til et mere åbent net.

Hvis der er større ”døde” områder på loftet, typisk ved sammenbygninger hvor der ikke kan tages luft ind via udhænget, kan luften også her føles varmere.

Hvis sådan et område er placeret i et hjørne, vil det være en fordel at lave selv mindre åbninger, når det er muligt, for at få frisk luft hen til det døde område. Er det ikke muligt at lave en åbning i udhænget, kan man kompensere lidt ved at placere en eller flere åbne skorstene (med hætte), som skal sidde langt nede på taget, det vil sige tæt på loftet.

Hvis du har oplevet for høj overtemperatur i stalden her i sommerperioden, kan forkert udformning af udhæng og tagrum altså være årsagen. Og ofte kan en mindre indsats give en stor effekt.

Ellers får du bare en varm sommer igen til næste år.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle