Sponsoreret af MSD Animal Health

Bratislava kan koste dig 6 % af dækningsbidraget

Længerevarende problemer med omløbere, lav faringsprocent og flere dødfødte grise kan skyldes en infektion i søerne med Bratislava. Og det koster produktivitet.

Bratislava er en leptospir-bakterie, der er almindelig udbredt i danske besætninger. Bakterien findes i 70 – 80 % af danske so-besætninger, og i de enkelte besætninger vil ca. 30 % af blodprøverne vise reaktion. At Bratislava findes i blodprøver, betyder ikke nødvendigvis, at der et sygdomsproblem.

Altså kan din besætning have et mere eller mindre skjult reproduktionsproblem.


En tidligere dansk undersøgelse af so-besætninger har faktisk påvist, at besætninger med Bratislava har en forringet omløberprocent med 4 procentpoint, en forringet faringsprocent med 4,3 procentpoint og 0,16 flere dødfødte per faring. Besætningerne med Bratislava er her sammenlignet med besætninger uden bakterien, og begge grupper af besætninger var ikke udvalgt på baggrund af reproduktionsproblemer. Altså kan din besætning have et mere eller mindre skjult reproduktionsproblem.

Omkostningerne ved at have et reproduktionsproblem kan vurderes ved hjælp af SEGES’ notat om økonomiske konsekvensberegninger.1

Hvis vi bruger den danske undersøgelses tal for tab ved at have Bratislava i besætningen, får vi et udtryk for tabets størrelse. De 4 % omløbere omregnes til minimum 0,84 spildfoderdage og koster så 40 kr. En nedsat farringsprocent på 4,3 % svarer til 116 kr. og 0,16 dødfødte per kuld koster 75 kr. Samlet set 231 kr. eller 6 % af dækningsbidraget per årsso.

Din dyrlæge kan vurdere besætningens reproduktionstal, risiko for Bratislava infektion og eventuelt iværksætte et behandlingsprogram. Programmet kan omfatte det enkelte dyr eller alle drægtige dyr.

Det kan du gøre

Når en polt eller so har optaget bakterien gennem munden, finder Bratislava vej til dyrets urinveje og bør. I børen kan bakterien slå fostre ihjel. Enten tidligt med om-løbninger eller senere med dødfødte til følge.

En god staldhygiejne kan mindske et muligt problem og vil virke forebyggende. Har din besætning alligevel ringe reproduktionstal, og er besætningen i risiko for en Bratislava infektion, kan en behandling komme på tale.

Leptospirer kan behandles med antibiotika. Bakterien er såkaldt gram-negativ, og derfor man kun bruge et begrænset udvalg af antibiotika. Der skal typisk behandles i en periode og måske med en type, der koster ekstra på det gule kort.

Igennem mange år har der eksisteret en mulighed for at vaccinere som forebyggende behandling.  Ved vaccination bliver alle løbeklare dyr og drægtige dyr behandlet, og besætningen opnår en bred immunitet mod leptospirer. Ind til 2018 har vaccinerne være solgt på en særlig tilladelse, der har krævet diagnostisk påvisning, som ikke længere er nødvendig. Al vaccinationsplanlægning skal ske i samarbejde med din dyrlæge.

1 Notat nr. 1842, Økonomiske konsekvensberegninger – December 2018. L&F, SEGES Svineproduktion.

Faktaboks

Om Bratislava

Der findes mange typer af leptospirer, og Bratislava er kun én af dem. De forskellige typer har tilpasset sig en eller få pattedyr, hvor de så i lange perioder lever permanent i dyrenes urinveje. Bratislava har tilpasset sig svin.

Emneord sponsoreret, MSD Animal Health, Bratislava, omkostninger, antibiotika, vaccination

Sponsoreret af MSD Animal Health

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.