Brug også logbogen til at lære af tidligere erfaringer
En logbog, hvor alle former for uregelmæssigheder registreres, kan være et vigtigt værktøj til at finde årsagen til ellers uforklarlige problemer.

Af Nina R. Simonsen, svinerådgiver, LandboNord

Ingen medarbejder, ejer eller rådgiver kan se sig fri for at lave fejl, det er ganske enkelt en del af at være menneske. Men vi kan gøre os selv og hinanden den tjeneste at stoppe op og lære af vores fejl.

Vi får hele tiden mere erfaringer, men ikke alle udnytter det fulde potentiale. Her gælder det om at italesætte, når der opstår fald i resultaterne i besætningen og finde ud af, hvorfor disse problemer opstod.

Resultatet af fejl eller uregelmæssigheder i besætningen kommer ofte først til udtryk langt senere.

Logbog som opslagsværktøj

En logbog er en metode, som allerede bruges af mange til at indsamle vigtige information. En logbog, hvor alle former for uregelmæssigheder registreres, kan være et vigtigt værktøj til at finde årsagen til ellers uforklarlige problemer.

Dette omfatter både når foderanlægget driller, når der ved en fejl bruges gammel sæd, når det har været ekstra varmt i vejret, eller når der kommer teknikere udefra og kigger på ventilation - med andre ord al information, der potentielt kan påvirke produktionen.

En logbog bliver på den måde et vigtigt opslagsværk, når der f.eks. opstår problemer med omløbere eller søer, der ikke vil malke. Det er derfor et rigtig godt værktøj at benytte, inden der opstår frustrationer og det helt store detektivarbejde igangsættes for at finde årsagen.

Brug også logbogen til evaluering

Logbogen kan også være et vigtigt værktøj, når der afprøves nye tiltag i besætningen.

I denne sammenhæng er det dog også relevant at evaluere på udfaldet. Det er mit indtryk, at mange ledere er bedre til at øge antallet af opgaver frem for at reducere det.

Logbogen kan her være et værktøj til at evaluere løbende på nye tiltag. Desuden kan det også være med til at give et overblik over hvilke tiltag, der er blevet igangsat igennem tiden.

Produktionen ændrer sig hele tiden, hvorfor nogle tiltag sagtens kan afprøves ad flere omgange, men erfaringerne fra tidligere kan stadig have stor værdi.

Hvilke informationer, logbogen skal indeholde, varierer fra sted til sted. Det er en balancegang, for man får hurtigt lavet et skema med for mange registreringer, der dermed bliver en uoverkommelig opgave.

Nøglen til at skabe succes med sin logbog er derfor at holde det simpelt, derfor kan en dato, kontaktperson og beskrivelse af hændelsen derfor i mange sammenhænge være nok.

En ekstra lille kommentar kan dog være relevant i forbindelse med nye tiltag i besætningen, for herved at beskrive hvilken erfaring tiltaget har givet.

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle