Danske forskere tester tang som afløser for zink

Kan tang forebygge fravænningsdiarré hos smågrise? Danske forskere har sat gang i et fodringsforsøg, der skal give svar på spørgsmålet.

Danske forskere tester i et forsøg om foder tilsat tang kan være med til at forebygge fravænningsdiarré og forbedre mave-tarmsundheden hos smågrise.

Fodringsforsøget er en del af projektet ”Tang.nu”, som undersøger perspektiverne i at høste dansk tang og bruge det i fødevarer og foder, fortæller Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Når zink i 2022 ikke længere må bruges til smågrise, for at afhjælpe problemer med fravænningsdiarré, er der nemlig brug for alternativer.

Derfor undersøger forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, hvordan tang i foderet til smågrise virker på forekomsten af diarré inden for de første par uger efter fravænning. I tidligere studier har tangekstrakter vist potentiale i forhold til at have sundhedsfremmende egenskaber. 

Grise er udfordret ved fravænning

I perioden umiddelbart efter fravænning er smågrise udsat for en del stress. De oplever et brat fodrings- og miljøskift, idet de fjernes fra soen, hvilket også ofte giver et fald i foderoptagelsen.

Det hele tilsammen sætter immunforsvaret under pres og grisene bliver mere modtagelige overfor sygdomsfremkaldende bakterier og får ofte diarré-problemer. For at modvirke diarré bliver der derfor anvendt zink i foderet i de første to uger efter fravænning.

Perspektiver med tang

”Vi tror ikke nødvendigvis, at tang direkte vil kunne erstatte zink og antibiotika, men måske kan tang være lige det der skal til i forhold til at styrke grisenes immunforsvar, så de forbliver raske og dermed undgår diarréproblemerne”, fortæller lektor Jan Værum Nørgaard, som er ansvarlig for fodringsforsøget med smågrise i Foulum.

Fodringsforsøget afvikles i perioden fra september 2018 til primo 2019.

 

Faktaboks

Forsøget på AU-Foulum har til formål at teste, hvordan tre forskellige typer tang indvirker på forekomsten af diarré hos smågrise sammenlignet med zink i de første to uger efter fravænning.

Der indgår i alt 90 smågrise i forsøget.

Smågrisene indsættes i forsøget i en alder af 28 dage. I den efterfølgende 16 dages forsøgsperiode er grisene fordelt på fem forskellige behandlinger:

  • Standardfoder uden zink
  • Standardfoder med tilsat zink

Tre forskellige behandlingsdiæter med 5 pct.  tilsætning af hver sin type tang:

  • Sukkertang
  • Søsalat
  • Buletang

Undervejs i forsøget registrerer forskerne en lang række parameter herunder grisenes tilvækst, foderoptagelse, diarréforekomst, vævsstruktur og mikroflora i tarmen.

Projektet er støttet af Villum Fonden og Velux Fonden med 10 mio. kr.

Emneord Zinkfri

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.