DF'er: Derfor siger jeg nej til svine-udvidelse

Niels Kelberg - medlem af teknikudvalget i Næstved Kommune - er bekymret for nedsivning til grundvandet.

Når Niels Kelberg, DF, mandag i Næstved Kommunes teknikudvalg stemte imod Søren Hansens udvidelse, så var det alene på grund af beliggenheden.

"Jeg har ikke noget imod svinefarme i almindelighed, men netop den beliggenhed ligger midt i et OSD-område," siger Niels Kelberg  til Landbrugsavisen.dk og henviser til grundvandet under svinebedriften, hvor OSD står for Områder med særlig drikkevandsinteresser.

Niels Kelberg er udover hvervet som folkevalgt i byrådet også formand for Grundvandsrådet i kommunen. Næstved har aktuelt nye regler for grundvandsbeskyttelse i høring. Reglerne er altså ikke vedtaget endnu. Men selv hvis de bliver vedtaget, vurderer Søren Hansen og hans rådgiver, at han vil leve op til kravene. Således mindskes nitratbelastningen i forhold til i dag, viser deres beregninger.

Niels Kelberg kritiserer, at gyllen ikke kan udbringes på de 100 hektar inkl. forpagtninger, som allerede findes. Søren Hansen vil leve op til reglerne blandt andet ved at lave aftaler med andre landmænd om udbringning af gylle på deres marker.

Niels Kelberg havde helst set, at gylleaftalerne allerede var klar, da Søren Hansen ansøgte om miljøgodkendelsen.

Men det er svært for ham at få gylleaftaler på plads, når der ikke ligger en miljøgodkendelse klar?

"Man kan også sige det modsatte, at det er svært for mig at godkende ansøgningen, når gylleaftalerne endnu ikke er klar."

Men han ville jo overtræde lovgivningen, hvis han tildelte al gyllen til hans egne marker. Så det må man vel regne med, at han ikke ville gøre?

"Det kan jeg jo ikke udtale mig om."

Netop udbringningen af gylle bekymrer Niels Kelberg.

"Det vil kunne medføre en miljøskade, hvis gyllevognen vælter, eller hvis der går hul på beholderne, så gyllen lukkes ud. Så kan der ske nedsivning til grundvandet."

Han udtrykker samtidig bekymring i forhold til en skovlinje og et naturfølsomt område i nærheden.

"Hvis man vælter derude, så ender det i åen og fjorden," siger Niels Kelberg.

Men bør man ikke kunne stole på, at traktorføreren kører ordentligt?

"De veje er jo slet ikke anlagt til, at der skal køres så tungt," siger Niels Kelberg

Der er tale om en landmand, der bor i udlandet og efter at have besigtiget gården beder sin rådgiver om at tjekke, om han kan udvide. Rådgiveren tager også et møde med forvaltningen for at være sikker. Han kunne vel ikke have gjort noget bedre?

"Så skulle hans rådgiver have rådgivet bedre om, at det lå i et grundvandsbeskyttet område," siger Niels Kelberg.

Men kommunen har jo også spurgt en miljøadvokat, der har sagt, at der ikke er lovgivningsmæssige problemer ved, at det ligger i et grundvandsbeskyttet område?

"Jeg holder stadig fast i, at jeg er bekymret for, at udvidelsen sker midt i et OSD-område," siger Niels Kelberg.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle