Diffuse årsager bag udskudt endetarm hos grise
Prolapser er typisk få enkeltstående tilfælde, men når de opstår, sætter de hurtigt landmanden i et sundhedsmæssigt og økonomisk dilemma.

Udskudt endetarm, også kaldet rektalprolaps, er den hyppigst forekommende prolaps, både hos søer og slagtesvin. 

Udkrængning af vagina eller børen forekommer sjældnere, og det sker primært hos søer i forbindelse med faring i farestalden. 

Prolapser opstår typisk pludseligt hos et ellers rask dyr. Hurtig handling er dog nødvendig, for at stifæller ikke begynder at bide i prolapsen eller der opstår infektion eller skade på anden vis. 

Årsagerne bag den pludselige udskudte endetarm er mange, og det kan være svært at udpege årsagen i det enkelte tilfælde. 

Yderligere er behandlingsmulighederne begrænsede, og hvis der ikke er bedring inden for en uge vil Fødevarestyrelsen have dyret aflivet, da det ellers kan vurderes til at være uforsvarlig behandling af dyr. 

Selvom udskudte endetarme primært er enkeltstående tilfælde i et varierende omfang, så er det en uheldig situation, hvor svineproducenten kan stå med et dyr, der udover prolapsen ellers er rask og velfungerende. 

Bredt udvalg af mulige årsager

Der kan peges på flere forskellige ting, som mulig årsag til en rektalprolaps hos et svin eller en so, og det er kun enkelte risikofaktorer, der har videnskabeligt belæg bag sig.

Nedenstående oversigt viser eksempler på risikofaktorer og mulig forebyggelse ud fra udvalgte kilder: 

Tabel 1.

Ifølge Seges Svineproduktion, er de videnskabeligt beviste risikofaktorer toksinet Zearalenone, lav fødselsvægt og et alt for højt lysin- eller calciumniveau i foderet. 

Når skaden først er sket, drejer det sig om hurtig handling, hvor dyret isoleres i syge- eller aflastningssti og får behandling alt efter prolapsens størrelse og udseende.  

En 'frisk' prolaps vil have en glat og skinnende overflade uden skader og blødning, og her kan aflivning undgås, hvis soen eller grisen trækker prolapsen ind igen. 

Prolapssituationen er dog mere kritisk, hvis andre dyr allerede har bidt i den, eller der er tegn på vævsdød (nekrose) og/eller infektion. 

Amerikanske erfaringer

USA har en overordnet udfordring omkring en stigende tendens i forhold til sodødeligheden i amerikanske svinebesætninger. 

Derfor er der et øget fokus på årsagerne bag dødsfald hos søerne, og undersøgelser viser en stigende tendens af POP-tilfælde. POP står for Pelvic Organ Prolapse og indbefatter både rektalprolaps, vaginal prolaps og uterusprolaps. 

Ca. 2,7 pct. af den samlede sodødelighed i staten Iowa skyldes prolapser af den ene eller anden art. 

I 2018 blev der igangsat et større forsøg fra Iowa University med 104 konventionelle gårde, der tilsammen havde 400.000 søer. 

Undersøgelserne stod på i seks måneder, og i denne periode stod prolapser for ca. 22 pct. af de samlede dødsfald ude hos de medvirkende besætninger. 

Forsøgets resultater indikerer, at tynde søer er i højere risiko for at få en prolaps, at foderets partikelstørrelse ikke har en stor betydning og at god vandkvalitet mindsker risikoen. 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle