Effektivitet i grisestalden står i stampe - kun lyspunkter hos slagtesvin
Dødeligheden steg for både søer, smågrise og slagtesvin fra 2018 til 2019.

Effektiviteten i landets svinebesætninger var stort set uændret fra 2018 til 2019.

Det viser nye tal fra Seges Svineproduktion på basis af opgørelser for to tredjedele af landets søer og knapt halvdelen af de producerede smågrise og slagtesvin.

Der er dog to undtagelser, der er værd at hæfte sig ved:

Tilvæksten hos slagtesvinene steg 16 g og ligger nu på 982 g.

Foderforbruget hos slagtesvinene faldt 0,02 til 2,60 foderenheder pr. kg tilvækst.

Det er altså i slagtesvinestalden, man skal finde årets to lyspunkter.

Til gengæld er dødeligheden steget for både søer, smågrise og slagtesvin. Søer fra 12,6 til 14,0 procent. Smågrise fra 3,2 til 3,6 procent og slagtesvin fra 3,2 til 3,5 procent.

»Desværre viser tallene for 2019, at der i alle led af produktionskæden har været en stigning i dødeligheden«, lyder det fra sektordirektør Christian Fink Hansen, Seges Svineproduktion.

Han forklarer, at Fødevarestyrelsens øgede kontrol og uklarhed omkring transportegnethed kan være en del af forklaringen på stigningen i dødelighed.

»Mange producenter føler sig magtesløse, fordi reglerne for transportegnethed er svære at gennemskue. Det kan få nogle til at vælge aflivning frem for transport til en aftager eller til slagteriet«, siger sektordirektøren.

Der er samtidig kommet mere opmærksomhed omkring halebid og navlebrok. Det er lidelser, der kan ses både i farestalden, i smågrisestalden og i slagtesvinestalden, og som efter alt at dømme også er årsag til en del af stigningen i dødelighed.

Hertil kommer, at udbruddet af Hatting-prrs også har betydet en nedgang i effektivitet og en stigning i dødeligheden hos de ramte besætninger.

Fremgang

Ser man på udviklingen fra 2010 og frem til i dag, vokser slagtesvinene 100 g hurtigere i dag og bruger 0,13 foderenheder mindre pr. kg tilvækst. Kødprocenten er steget fra 60,3 til 61,4.

Hos smågrisene er referencetilvæksten steget 11 gram og ligger nu på 451 g. Foderforbruget er faldet 0,09 til nu 1,84 foderenheder pr. kg tilvækst. Til gengæld er indsættelsesvægten faldet fra 7,2 kg i 2010 til 6,8 kg i 2019.

Søerne fravænner 14,9 pr. kuld mod 12,5 i 2010. Fravænnede pr. so er steget fra 28,4 til 33,6.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle