Efter nej til udvidelse: Gefion sender brev til lokalpolitikere

Gefion-bestyrelsesmedlem, der selv bor på egnen, anmoder politikere om at lade Søren Hansen udvide. Læs brevet nederst.

Hvis Harald Palmvang sætter sig ind i bilen, har han fem en halv kilometer til Søren Hansens bedrift. Nu har han sendt et brev til borgmesteren og byrådsmedlemmerne i Næstved Kommune for at begrunde, hvorfor han mener, at Søren Hansen skal have tilladelse til at udvide sin svinebedrift.

”Jeg mener, at når landets love er udformet som de er, så er det, så vi alle skal kunne være her, inklusiv svineproduktionen,” siger Harald Palmvang.

I sit brev går han i rette med de forskellige kritikpunkter, der har været mod at lade Søren Hansen udvide.

Miljøgodkendelsen tager hensyn til, at hans bedrift ligger i et Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), påpeger han. Frygten, for at en gyllevogn vælter, er overdrevet, mener han.

”Så kan man jo heller ikke køre olie ud i sådanne områder. Eller sågar bil. Vi bevæger os langt ud i frygten for al ting. Det kan vi ikke leve med, for så kan der ikke være svineproduktion her i landet,” siger Harald Palmvang.

”Der er jo netop også fra forvaltningens side lagt op til skærpet kontrol.”

Du bor jo selv i nærheden. Naboerne kritiserer, at vejene er smalle. Er det ikke en reel bekymring?

”Der er 2,5 kilometer bag om ejendommen ud til Næstved-Slagelse-landevejen, hvor han kommer forbi to huse, så han ikke behøver køre igennem Højbjerg og Sneslev. Så kunne man jo lave betingelser om, at han skal anvende den vej. Men der er jo andre landmænd og lastvogne, der kører på småvejene i dag. Det skal vel trods alt være sådan, at vi kan få lov til at køre ud til vores markarealer,” siger Harald Palmvang.

Du driver selv planteavl. Hvordan ville du selv have det med det, hvis et stort svinebrug placerede sig i din baghave?

”Som udgangspunkt ville jeg være positiv. For jeg mener, at landbruget hører til på landet. Der kan være specielle forhold som gør, at det kan være bedre nogle steder end andre steder. Men det er jo ikke sådan, at det er en ny svineproduktion, der er ansøgt om. Det er en udvidelse.  Desuden er det sådan, at teknologien udvikler sig stærkt, så man kan komme meget af kritikken i møde,” påpeger Harald Palmvang.

Kritikken fra naboer og Niels Kelberg fra Dansk Folkeparti har også gået på, at han ikke havde gylleaftaler på plads. Burde han have haft det?

”En gylleaftale er en forudsætning for en tilladelse. Så hvad er problemet? Tingene hænger sammen. Manden kan ikke starte med at lave gylleaftaler, før der er noget konkret. Jo, han kan måske lave forhåndsaftaler. Men hvad er de værd? De kan alligevel ikke effektueres, før der ligger en godkendelse fra kommunen. Hvis han så ikke kan lave gylleaftalerne, efter han har fået tilladelsen, så lever han ikke op til tilladelsens forudsætninger, og så får han svært ved at gennemføre projektet, ”siger Harald Palmvang.

---------------------------------------

Brev fra Harald Palmvang til borgmester og byråd:

Kære borgmester og byrådsmedlemmer i Næstved kommune.

Det er med stor undren, jeg erfarer, at Teknisk Udvalg mandag den 19. januar afviste en sag om udvidelse af svineproduktionen på Højbjergvej 10A ved Fuglebjerg - en sag som oprindelig alene var tiltænkt Teknisk Udvalg til orientering.

Sagen er, at ansøger Søren Hansen sammen med sin konsulent i Gefion har udarbejdet et projekt, som kommunens embedsfolk i samarbejde med eksterne miljøadvokater har gennemarbejdet og fundet i orden på alle områder, og som overholder landets love og regler.

Beboerne i landsbyen Højbjerg ønsker imidlertid ikke en svineproduktion i denne størrelse i deres område, og indleder en hetz mod manden suppleret af skriverier til kommunen, og indlæg i aviser m.m.. Deres frygt går bl.a. på fare for grundvandsforurening, mere tung trafik på vejene, større lugtgener og flere fluer.

Med hensyn til grundvandsforurening har en af de miljøadvokater, som kommunen har forelagt sagen for, udtalt, at der ikke er nogen begrænsninger ved at lægge en svineproduktion i det pågældende område, på trods af at det er foreslået som område med særlige drikkevandsinteresser. Vi lever i dette land med de skrappeste regler og kontrol indenfor miljø. Så skrappe at vi på mange områder er meter foran vores konkurrenter til skade for vores konkurrenceevne. Indvendingerne bygger alene på frygt for, at noget skal gå galt. Det er det samme, som hvis man forbød olieselskaber, i forbindelse med levering af olieprodukter rundt i landet, at passere broer over åer og vandløb af frygt for havari og risiko for forurening af vandmiljøet. I forhold til udvaskning af nitrat til vandmiljøet viser beregninger, at denne, på grund af de generelt skærpede regler ved miljøgodkendelser af husdyrbrug, vil blive mindsket ved udvidelse af produktionen, i forhold til den nuværende produktion.

I kommunens indstilling er der forslag til tidsbegrænsninger af trafikken, ligesom en del af trafikken vil kunne ledes af anden vejstrækning, således at trafikken gennem landsbyen kan minimeres.

Lugtgenerne vil blive større ved en udvidet produktion, men vil holde sig indenfor de skrappe grænser, der er fastsat i forbindelse med husdyrloven. Derudover er erfaringen, at luftgenerne fra en mere moderne stald er mindre end fra en ældre stald.

Endelig spørgsmålet om flere fluer: Fluer kan udklækkes fra endda meget små kilder, som for eksempel mindre heste-, får-, gede- og hønsemøddinger, hvorimod Gylleforsuring gør det meget vanskeligt for fluer og larver at overleve i nye moderne staldanlæg.  

Vi er i en situation, hvor dette land skriger efter vækst, eksport og arbejdspladser. Slagteriarbejdere, vognmænd, staldinventarfabrikanter, tømrer, elektrikere m.fl., for ikke at tale om bank, rådgivning og forsikring vil blive tilgodeset både i opførelsesfasen og senere under drift af husdyrproduktionen.

Hvis vi skal til at leve med, at fakta og initiativtageres ret bliver underkendt på grund af følelser og ikke mindst frygt for, at det værste kan ske, ja, så er vi derhenne, hvor arbejdspladserne i endnu hurtigere tempo vil rejse ud af landet.

Det er på alle måder et kedeligt signal, Næstved kommune sender til landbruget og det øvrige samfund, ved at nogle udvalgsmedlemmer spiller på følelser og frygt på bekostning af fakta, og hæver sig over loven ved at underkende forvaltningens indstilling. Det er ikke bare alvorligt, det er sandsynligvis også ulovligt.

Borgmester og byråd: Værn om retssikkerheden for den enkelte borger, den er tydeligvis på spil her. Vis mod og handlekraft, det fortjener landbrugserhvervet.  

Venlig hilsen

Harald Palmvang                                                    

Gunderslevlillevej 7

4250 Fuglebjerg                             

Medlem af landboforeningen Gefions bestyrelse

Emneord politik

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle