Ekspert: Uvist om mindre antibiotika vil fjerne MRSA

Det er ikke sikkert, at et mindre antibiotikaforbrug vil afhjælpe MRSA, men det er et af de håndtag, vi har her og nu, siger ekspert.

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) varslede mandag yderligere stramninger og en ny MRSA-handlingsplan for landbruget.

Det sker efter, at nye screeningresultater for MRSA har vist en firdobling  i antallet af tilfælde i de danske svinebesætninger siden 2010. I forlængelse heraf anbefaler en ekspertgruppe, som fødevareministeren nedsatte i oktober for at lave en risikovurdering af husdyr-MRSA, at landbruget reducerer yderligere i deres forbrug af antibiotika. 

"Vi ved allerede, at der er en god sammenhæng mellem vores brug af antibiotika og resistens, men der er for MRSA's vedkommende ikke lavet nogen målinger, der viser den sammenhæng og i givet fald, hvordan den er. Der lægges op til at lave et 3-årigt forskningsprojekt fra januar, som DTU også er med i, hvor et af formålene er at belyse de forhold og sammenhængene mellem antibiotikaforbruget i svinebesætninger og niveauerne af MRSA. Til den tid skulle vi gerne vide væsentligt mere," siger Karl Pedersen, som har siddet med i ekspertgruppen.

Han er til daglig professor ved DTU Veterinærinstituttet, der netop har fået bevilliget 25 millioner kroner til et 3-årigt projekt, der skal styrke vores viden om smittespredning af resistente bakterier som MRSA og mulighederne for bekæmpelse. 

Hvor meget ved man i dag om at bekæmpe MRSA? 

"Vi ved meget lidt. Man kan sige, at de eneste rigtige radikale tiltag, der er lavet for at bekæmpe og inddæmme MRSA i svin, faktisk er dem, der er lavet i Norge, hvor man simpelthen har nedslagtet besætningerne. Men i Danmark vil der være brug for at gøre det med mange flere, så økonomisk set mener vi ikke, at det er en farbar vej. Det vil være for omkostningstungt," siger Karl Pedersen.

Hvordan kan det være, at vi ikke ved mere, når det er så udbredt et problem ikke bare i Danmark, men i hele verden?

"Der er også forsket en del i det, især fra Hollandsk side, da de har et massivt problem i forhold til MRSA. Så de har brugt mange ressourcer på at kortlægge problemet og undersøge, hvordan det spredes. Men hvordan vi decideret bekæmper det, er der ikke lavet så meget forskning i. Det kan være fordi, at den klon, man finder hos svin, ikke rigtigt har givet anledning til dødelighed hos mennesker, før indtil for to eller tre år siden, hvor vi begyndte at få en opadgående kurve," siger han.

Hvor sikker kan fødevareministeren være på, at en yderligere reduktion i antibiotikaforbruget vil fjerne MRSA fra svinebesætningerne?

"Det kan han (Dan Jørgensen red.) heller ikke være sikker på, men det er et af de håndtag, han har lige nu og her. Det er en af de ting, som ekspertrapporten lægger op til, fordi vi ved at antibiotikaforbruget virker på andre resistensfaktorer. For eksempel ser det ud til at ophøret med brug af cefalosporiner nedsætter niveauerne af ESBL. Men i øvrigt peger rapporten også på en række andre mulige tiltag for at reducere MRSA.problemet i svin, og ikke blot en reduktion af antibiotikaforbruget," siger Karl Pedersen.

Derudover anbefaler ekspertgruppen bl.a. også, at man reducerer støvmængden i staldene f.eks. ved at reducere tildelingen antibiotika på som tørstof eller eventuelt optimere ventilationsmulighederne.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle