Engelsk frilandsproducent sår blomster til en mio. bier - også en gevinst for grisene
Engelske brødre med frilandsgrise har 33 hektar tilplantet med blomster, som indgår i rotationen, og det har fået produktiviteten op hos søerne, er en gevinst for miljøet og øger interessen for kødet.

Selv om man er svineproducent, kan det også godt betale sig at søge nye veje i marken.

Det er de to brødre Mark og Paul Hayward fra Suffolk i England et godt bevis på. De har på 15. år en besætning på 930 søer med afkom på 50 hektar friland af let bonitet.

”Vi lagde mærke til, at hver gang vi flyttede vores grise til et nyt areal, steg produktionen, søerne havde bedre huld, længere laktationer og bedre vægt på fravænningsgrisene”, siger Paul Hayward til netavisen Farmers Weekly.

”Derfor roterer vi nu grisenes areal hvert halve år, modsat de normale hver andet år”, fortsætter han.

I starten plantede brødrene græs og kløver på de marker, som skulle hvile, men de sidste fire år har de brugt blomsterblandinger, som er gode for bier og sommerfugle at leve af.

Nektarholdige planter

De har derfor 33 hektar med planter, som bestøverne godt kan lide, blandt andet almindelig honningurt, almindelig kællingetand, alsikekløver, moskuskatost og vikke.

Blomsterne vokser i striber langs de arealer, som grisene går på, og på den måde får en del af arealet lov at hvile i en periode. 

Frøene udsås i februar eller marts og står i fuldt flor i juni. I september-oktober bliver søerne flyttet over på de blomstrende arealer.

nektar til en mio. bier

”Det koster ikke mere at bruge et blomsterfrø-mix med nektarholdige planter, og planterne sikrer både en bedre rodstruktur og giver føde for insekterne”, siger Mark Hayward

En optælling på brødrenes marker udført af organisationen Bumblebees Conservation Trust, viser at bedriften på de 33 hektar har blomster nok til at brødføde en million bier per dag - og det var det mål, brødrene havde sat sig. 

”Vi vil gerne have en bedrift, som ikke skubber naturen væk, men som favner den”, siger Mark Hayward.

Positive reaktioner fra kunder

Udover at de blomstrende marker er til fordel for både grise og insekter, har brødrenes initiativ også givet positive reaktioner fra kunder, og de bruger blomsterinitiativet som en del af deres markedsføring. 

Brødrene sælger høj-dyrevelfærdskød til restauranter, supermarkeder og slagtere i regionalområdet.

Derudover har de en onlinehandel med information om svineproduktionen og salg af produkter fra besætningen. 
 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle