Er afhentning af grise udskudt? - det kan du gøre
Seges giver gode råd i forbindelse med midlertidig nedsat slagterikapacitet.

Som følge af COVID-19 er der nedsat slagtekapacitet flere steder. Seges Svineproduktion har samlet en række gode råd til de svineproducenter, der får udskudt afhentningen.

Seges Svineproduktion påpeger, at man er opmærksom på den situation, mange slagtegriseleverandører står i netop nu, hvor slagtekapaciteten flere steder er nedsat som følge af udbrud af Covid-19. Det oven i en periode med høje temperaturer.

”Det er en beklagelig situation, vi står i lige nu. Udover at det kan være svært at få sine dyr slagtet, sker det midt under en hedebølge.

Det er derfor vigtigt, at der er styr på både ventilation og overbrusning i stalden. Specielt hvis situationen med nedsat kapacitet betyder, at nogle grise må gå længere tid end ellers planlagt,” siger Christian Fink Hansen, sektordirektør i Seges Svineproduktion.

Seges følger hele tiden udviklingen, og de foreløbige råd er som følger:

Håndtering af overskydende smågrise

  • Snak med din smågriseleverandør om, hvorvidt næste hold kan eksporteres, så du får frigivet plads i stalden
  • Udnyt staldens kapacitet fuldt ud: Øg belægningen op til 50 procent inden for de lovlige belægningsgrader i de første fire uger efter indsættelse

Ventilation og vand

I de varme dage er det vigtigt, at der er 100 procent styr på temperaturen i stalden:

  • Tjek, at vandforsyning giver den mængde, den skal
  • Overbrusning skal indstilles, så den giver 2-3 gange i timen af 2-3 minutters varighed fra 9-22
  • Rens vægventiler og luftindtag under tagudhæng, så der er fri passage for luft
  • Sørg for at udsugningsskorstenen er ren, så den har den rette kapacitet
  • Spjæld skal være serviceret og kunne åbne helt
  • Test at alarmanlægget og nødventilation virker, som det skal

Læs mere her

Fodringsstrategier

Det anbefales pt. ikke at ændre fodringsstrategier radikalt for at nedsætte tilvæksten, da der er tale om en udfordring, som forhåbentlig ikke strækker sig over mange uger.

Men har du en høj slutfoderstyrke, kan du med fordel nedsætte den til mellem 2.6 og 2.8 FEsv pr dag for at sænke både tilvækst og varmeproduktion.

Har du mulighed for at fodre i udleveringsrum, kan du eventuelt bruge dette til at have grise i en periode.   

Sidst, men ikke mindst, anbefales det at gå en ekstra daglige runde i stalden for at holde øje med at ventilationen virker, som den skal, og grisene har det godt.

Nedsæt smitterisikoen blandt medarbejdere

Uagtet situationen med nedsat slagtekapacitet opfordrer Seges Svineproduktion til fortsat at følge myndighedernes anbefalinger og rådet om at blive testet for COVID-19, hvis man er i tvivl.

”Vi ved, at I er mange, som gør alt, hvad I kan, for at holde corona ude af jeres bedrift.

Men ovenpå en sommerferie-periode, hvor mange medarbejdere måske har været udenlands, vil vi gerne opfordre til, at man blive testet ved hjemkomst og naturligvis følger myndighedernes anbefalinger,” siger Christian Fink Hansen.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle