Europa reducerer antibiotikaforbruget - men stor forskel mellem lande

De europæiske lande med størst svineproduktion har tæt på alle formået at nedsætte antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen. Der er dog stor forskel på, hvordan landene har grebet opgaven an.

Det overordnet antibiotikasalg til dyr er i årene fra 2011-2018 faldet med 34 procent.

Det offentliggjorde Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) i deres seneste ESVAC-rapport.

Her ser man på udviklingen i salget af antibiotika i 31 europæiske lande.

Selvom størstedel af landene lykkes med at nedsætte antibiotikaforbruget, så er der stor forskel på hvordan man handler nationalt. 

Mediet PigProgress har set nærmere på de største 12 svineproducerende lande.

Tabel 1. Salg af antibiotika i de 12 største svineproducerende lande 

 

Tabel 1 viser de 12 største svineproducerende landes salg af antibiotika.

Selvom der er store forskelle i mængden af antibiotika, der bliver solgt, så er den overordnet er tendens, at kurven for salg af antibiotika er nedadgående for langt de fleste af de største af de europæiske svineproduktionslande.

Dog ses en stigning i antibiotikasalget for de østeuropæiske lande, som Rumænien og Polen. 

Samarbejde mellem myndigheder og industri

Europa-Kommissionens handlingsplan mod antimikrobiel resistens arbejder målrettet for EU’s mål om at mindske antibiotikaresistens i medlemslandene.

Den seneste ESVAC rapport, som blev udgivet første gang for 11 år siden, viser at medlemslandene har formået at nedsætte salget af antibiotika. Et tæt samarbejde mellem industri og nationale regeringer har vist sig at være nøglen til succes. 

I eksempelvis Holland har sundhedsmyndighederne og den hollandske fødevarestyrelse længe haft et stærkt fokus rettet mod at nedsætte brugen af antibiotika. 

Holland har desuden en lang tradition for, at industrien selv fører kontrol med en række forskellige parametre, herunder antibiotikaforbruget. Og det kan ses i tabel 1, hvor salget af antibiotika været nedadgående siden første ESVAC-rapport udkom. 

Spanien med Slinger i valsen 

Spanien derimod har en noget anderledes historie, når det kommer til antibiotikaforbrug, til trods for at de følger samme EU-lovgivning som Holland.

Selvom forbruget i Spanien er højere end mange andre europæiske lande, så har de siden 2015 formået at reducere antibiotikaforbruget. 

Også dette skyldes en række tiltag fra både myndighedernes og industriens side.

I 2014 udrullede den spanske regering en One Health strategi, hvori man havde fokus på en reduktion af antibiotikaforbruget. Samtidig blev der ført store nationale kampagner fra industrierne knyttet til de forskellige husdyrproduktioner om nedsættelse af antibiotikaforbruget. 

Dette har blandt andet ført til en 97 procent reduktion af antibiotikapræparatet colistin i svinebesætninger, samt et overordnet fald i brugen af antibiotika i dyr på 58,8 procent mellem 2014 og 2019. 

Hele EMA’s ESVAC-rapport fra 2020 kan læses her.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle