Færdigfoder har øget afgangsvægt hos smågrise med 4 kg
Blog fra svinebedriften: Smågrisene har kvitteret for at få færdigfoder frem for hjemmeblandet foder.

Af Anders Rold, svineproducent - fortalt til Frederik Thalbitzer

Alt tyder på, at det har været den rigtige beslutning af sætte smågrisene på færdigfoder, sådan som vi gjorde til nytår. I 1. kvartal har vores afgangsvægt været 33 kg pr. smågris, hvor det i 4. kvartal sidste år var 29 kg. Det er vel at mærke ekstra kg på samme antal dage. Det plejer at være et godt pejlemærke for, hvordan det går og tyder på bedre foderudnyttelse. Inden længe kommer der mere dokumentation i E-kontrollen.

Når jeg får flere kg på samme antal dage, tror jeg også at fodereffektiviteten har været bedre, og det vil jo være godt.

Pres på stierne

Jeg tror stadig, at årsagen til, at hjemmeblandet til smågrisene ikke er helt i top, er fordi vores stier er forholdsvis store med op til 37 smågrise op til 30 kg i hver sti. Så der er altså pres på ædepladserne. Dertil kommer, at vores setup på blanderiet gør, at vi kun kan blande enkeltkomponenter, og derfor bliver mel og tilskudsfoder i blandingen ikke formalet til en ensartet masse. Der ligger altså mel og piller i krybben, og man kan nok godt forestille sig, at de grise, der æder først, napper pillerne, så resten må nøjes med mel. Det jo ikke godt.

Korn er billigere nu

Samtidig at vi har fået bedre resultater med færdigfoder har det haft den heldige virkning, at jeg har kunnet købe korn billigere. Det var jo bl.a. for at strække vores eget korn, at vi købte færdigfoder til smågrisene. Søerne får stadig hjemmeblandet foder. Nu, hvor kornet er ved at slippe op kan jeg købe nyt korn billigere, end jeg kunne før. Det glæder mig også. Prisen er 15-20 kr. lavere pr. hkg, end meldingerne var, da priserne lå højest.

Vi har i øvrigt kørt 20-25 procent majs i foderet til søerne, fordi det er billigere end byg og hvede. Det fungerer meget fint.

Stilhed før stormen

Ellers har vi en periode, der er stilhed før stormen. Alle er færdige med vinterferie og markarbejdet er ikke brudt helt løs endnu. Mens vi er fuldtallige, går vi og prøver at få styr på vedligehold på og omkring gårdene, og vi tømmer korn- og fodersiloer. Det er i god tid, men der er ingen grund til at udsætte noget, vi kan få gjort nu. Og pludselig, når forårsarbejdet er overstået, er det sommer, og så er der hele tiden medarbejdere på ferie, så vi ikke kan nå alle de ekstra ting.

 

Faktaboks

Anders Rold

  • Blogger for Svin Plus
  • Års, Nordjylland
  • 870 søer, producerer årligt 30.000 30 kgs smågrise og opfeder 2.000 slagtesvin
  • Produktion på to lokaliteter, en med søer og en med smågrise/slagtesvin
  • Fire ansatte, elev ansættes senere i år
  • 250 hektar: raps, hvede, vårbyg plus jordbytte med kartoffelavler
  • Hjemmeblander foder til søer og slagtesvin, køber færdigfoder til smågrisene

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle