Færre svin i EU - kan det løfte priserne?
Ugen på Spidsen: Europa producerede flere grise i 2018. I år er der derimod udsigt til en faldende produktion. Hvordan kan det gavne danske svineproducenter, spørger ugens klummeskribent på Svin Plus.

De seneste tal fra Eurostat med svinetællinger viser nogle markante justeringer rundt om i EU.

Totalbestanden af svin er på et et år faldet en procent. Det lyder ikke af meget, men det dækker over markante forskelle.

Polens totalbestand er faldet 7,4 procent, Tyskland følger efter med et minus på 4,1 procent. Også Holland og Danmark er i negativt terræn, hvorimod Spanien i lighed med de senere år har fuld speed på væksten med en fremgang på 3,9 procent.

2019 kan meget vel byde på endnu større nedgang for svineproduktionen i EU, idet både antallet af avlssøer og drægtige søer er 3,0 og 2,6 procent lavere end ved seneste opgørelse i december 2017.

Får faldet betydning for danske producenter?

Spørgsmålet er, hvad disse justeringer får af betydning for de danske svineproducenter.

Først og fremmest tænker jeg ikke, at en nedgang i produktionen i den størrelsesorden, vi snakker om, nødvendigvis får en stor betydning for prissætningen i den kommende tid. I EU er der en selvforsyningsgrad af svinekød i størrelsesorden plus 110 procent.

De tyske slagterier fattes selvfølgelig svin, når der køres færre lastbil med svin ind til de tyske slagterier. Det kan godt få en positiv indvirkning på både smågrise- og slagtesvinenoteringerne på det tyske marked og dermed også en positiv afsmitning på det danske marked.

En så kraftig nedtur, som man ser på det polske marked på 7,4 procent, kan også spille positivt ind på afsætningen af danske smågrise til Polen, der - hvis udviklingen fortsætter - snart overhaler Tyskland, som den største aftager af danske smågrise.

Især med tanke på, at slagtesvineproduktionen i Polen faktisk oplever en smule fremgang og dermed har brug for smågrise, fordi landets sohold svinder ind.

Det er ikke de europæiske mængder af svinekød, der sætter dagsordenen for verdensmarkedspriserne, men får kineserne yderligere problemer med afrikansk svinepest gavner det selvfølgelig priserne på svinekød globalt set.

Søren Tobberup Hansen er journalist og svinefaglig redaktør på LandbrugsAvisen, magasinet Svin og Svin Plus.

Faktaboks

I den ugentlige klumme på Svin Plus, "Ugen på spidsen", sætter Morten Thomsen og Søren Tobberup Hansen, journalister og svinefaglige redaktører på LandbrugsAvisen, magasinet Svin og Svin Plus, svineugen i perspektiv.

Klummen er udtryk for skribentens personlige synspunkt, og udtrykker ikke nødvendigvis bladhusets holdning til omtalte emne.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle