Fakta: Få overblik over MRSA-sagen
Fredagens afgørelse i Østre Landsret var blot et foreløbigt komma. Hvad handler sagen egentlig om? Få svaret her.

Som Landbrugsavisen.dk skrev tidligere i dag, afgjorde Østre Landsret, at to journalister heller ikke i denne omgang kan søge aktindsigt i den liste på 48 landmænd, der for flere år siden deltog frivilligt i en MRSA-test af deres bedrifter.

Få overblikket her:

2008-2011: fødevarestyrelsen tester svinebesætninger for mrsa

I perioden 2008-2011 testede Fødevarestyrelsen en række svinebesætninger for, om de var smittet med MRSA. De deltagende landmænd var frivillige og anonyme, og testen viste, at 48 besætninger blev testet positivt for MRSA.

2010: JOURNALISTER OFFENTLIGGØR PERSONOPLYSNINGER

Journalisterne Kjeld Hansen og Nils Mulvad har i 2010 fået fat på en liste fra Fødevarestyrelsen over svinebesætninger, der er inficeret med MRSA og offentliggør landbrugene på Åbenhedstinget.dk. De mener, at listen er anonymiseret.

2012: journalister søger aktindsigt

I foråret 2012 søger Niels Mulvad og Kjeld Hansen, aktindsigt i resultaterne. De får afslag på aktindsigten to gange, og går derfor til Folketingets Ombudsmand, for at klage over beslutningen.

2014, MAJ: Journalister dømmes

Ved byretten i Aarhus idømmes Kjeld Hansen og Nils Mulvad hver fem dagbøder af 500 kroner for at have overtrådt straffeloven ved at have offentliggjort personfølsomme oplysninger, da de i oktober 2010 lagde MRSA-oplysninger på Åbenhedstinget.dk.

2014, JUNI: OMBUDSMANDEN GIVER JOURNALISTER RET

I juni 2014 gav  Folketingets Ombudsmand de to journalister medhold i, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at nægte aktindsigt. Ombudsmanden mente, at offentlighedens interesser i forhold til miljø og sundhed vejede tungest i forhold til risikoen for, at svineproducenter bliver stigmatiseret.

2014, JULI: L&F STÆVNER MYNDIGHEDERNE

Landbrug & Fødevarer stævner Fødevarestyrelsen for at forhindre, at oplysningerne om svinebesætningerne bliver udleveret til journalisterne. 

2014, OKTOBER: DANSK JOURNALISTFORBUND GÅR IND I SAGEN

Dansk Journalistforbund går ind i sagen om svinebakterien MRSA, og hovedintervenerer som mandatar for journalisterne Nils Mulvad og Kjeld Hansen. Sagen er principiel for offentligt indsigt i Fødevarestyrelsens arbejde, mener journalisternes fagforening.

2015, JANUAR: Østre Landsret giver L&F medhold

Den 6. februar giver Østre Landsret L&F medhold i, at Fødevarestyrelsen ikke må give de to journalister aktindsigt, indtil Landsretten har afsagt dom. Det kaldes, at stævningen får opsættende virkning. Landsretten skriver, "at risikoen for den an­givne skadevirkning under de foreliggende særegne omstændigheder må tillægges større vægt end interessen i at få gennemført aktindsigten, før landsretten har taget stilling til sagen." Landsretten skriver endvidere, at stigmatiseringen af landmændene  "i givet fald kunne være uoprettelig".

Sommeren 2015: DOMSAFSIGELSE I ØSTRE LANDSRET

De egentlige retsmøder begynder i maj 2015, og Østre Landsret ventes at afsige dom i løbet af sommeren.

Hvad betyder det for de implicerede landmænd?

Chefjurist ved Landbrug og Fødevarestyrelsen, Charlotte Bigum Lynæs, forklarer:

"Vi ved, at der er nogle på listen, som ikke længere har de pågældende besætninger, mens der er andre, som indtil for nylig er blevet testet MRSA negative."

"Vi kan ikke se på hvilket grundlag - hverken fagligt eller juridisk - at offentligheden har krav på indblik i historiske og misvisende oplysninger, når man afvejer hensynet til de involverede," siger hun.

Listen fra 2011 er dermed forældet, og det er en principiel sag for L&F.

Emneord mrsa

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle