Faringslængden kan komme længere ned - og det giver færre dødfødte grise
Forsker på AU Foulum er i spidsen for nyt forskningsprojekt, som skal optimere faringsforløbet og derved sikre færre dødfødte grise.

Viden fra tidligere års forsøg med råmælk og sammenhæng mellem glukose-niveau og faringslængde er vigtige ingredienser i et nyt forskningsprojekt, som har Peter Kappel Theil, seniorforsker på AU Foulum, i spidsen.

Allerede i 2017 vakte han opsigt med en klar melding om, at alle soholdere burde gå over på tre fodringer dagligt ved indsættelse af søerne i farestalden for at sikre tilstrækkeligt med energi til soens forestående faringsforløb.

Og nu bygger han i GUDP-projektet Born2Live videre på den teoretiske viden om faringslængde og energi-niveau, som startede med intensive studier af ti søer, og som i praksis hos landmændene har vist sig i mange tilfælde at have en positiv indvirkning på antallet af dødfødte grise.

»Vores andel i projektet består af, at vi i Foulum laver tre runder med forsøg i farestalden, hvor vi i første omgang afprøver foderstyrke og måler bl.a. længden af faringsforløbet og eventuel blokade af fødselskanalen. Søerne fodres fra 2,0 til 5,5 FEso pr. dag i dagene op til faring, uden at vi går ned i foderstyrke lige inden faring«, forklarer Peter Kappel Theil.

Næste trin i projektet er at kigge på fiberindholdet i sendrægtigheden.

»Jeg har tidligere meldt ud, at 500 gram fiber er et godt niveau. Vi ved, at 400 gram er for lidt, så vi skal have fundet det optimale niveau, og det kan være, det er 600 eller endda 650 gram fiber dagligt«, siger han.

Sidste arbejdsopgave for seniorforskeren bliver at bestemme den optimale frekvens af antal måltider. Her skal fodring to, fire eller seks gange dagligt testes, mens søerne på dagsbasis får samme foderration tildelt.

Merindtjening i vente

Han er overbevist om, at projektet kommer til at øge svineproducenternes indtjening.

»Vi skal gerne have sænket faringslængden fra seks til fem timer i snit. Derved kan vi opnå færre dødfødte grise, og det antal skal vi gerne have bragt så langt ned som muligt. Det vil give en meget stor mio.-indtjening for svineproducenterne«, siger han og fortsætter:

»Når landsgennemsnittet for svineproduktion udkommer til sommer, forventer jeg allerede, at vi kan se et fald i antallet af dødfødte grise på grund af udmeldingen om tre fodringer. Og viden fra dette projekt skal vi nok også komme til at se have en positiv effekt i statistikken i de kommende år«.

De første 24 af 48 faringer i projektets første del blev gennemført i denne uge, og Peter Kappel Theil forventer, at han til september kan offentliggøre den optimale foderstyrke i forhold til faringslængde og dermed også antallet af dødfødte grise.

Faktaboks

5 facts om Born2Live

  1. Opstart: Projektet blev indledt i januar 2019 og fortsætter frem til udgangen af 2022.
  2. Pakker: Born2Live består af en række arbejdspakker. Peter Kappel Theil, AU Foulum, er ansvarlig for tre pakker, hvor der skal gennemføres forsøg med foderstyrke, fibertildeling og måltidsfrekvens.
  3. Mål: Projektets formål er at sænke faringslængden og derved reducere antallet af dødfødte grise, der i det seneste landsgennemsnit var opgjort til 9,6 procent af de totalfødte grise.
  4. Deltagere: Foruden Institut for Husdyrvidenskab på AU Foulum deltager Seges Svineproduktion og Vestjyllands Andel i Born2Live.
  5. Projektet: GUDP har støttet projektet med 7,1 mio. kr.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle