Faringspasseren skal stille vækkeuret til 30 minutter

De første to-tre grise, der bliver født, kan godt komme med op til en times interval, men derefter må der ikke være mere end 30 minutter mellem fødslerne.

Faringspasseren skal ikke være tålmodig, når det gælder faringshjælp til soen.

Det viser en afprøvning foretaget af Seges, fortæller rådgiver Niels Hegelund, i det seneste nummer af nyhedsbrevet Trynekontakt fra Velas.

"Med den efterhånden meget store kuldstørrelse, så er der ikke så lang tid mellem pattegrisenes fødsel i det enkelte kuld, som vi regner med.

De første to-tre grise, der bliver født, kan godt komme med op til en times interval, men derefter må der ikke være mere end 30 minutter mellem fødslerne," siger Velas-rådgiveren.

Han anbefaler derfor, at den ansvarlige faringspasser sætter sit ur eller mobil til at ringe, når der er gået 30 minutter efter seneste overvågning. Og at det noteres på den enkelte faresti, hvornår der senest er født en gris. Hvis der er gået mere end 30 minutter, så skal der ydes fødselshjælp.

I figur 1 herund er vist en graf fra Seges so-seminar. Den røde linje viser, at med mere end 30 minutters fødselsinterval, så stiger procent dødfødte markant med stigende fødselsrækkefølge.

Figur 1. Procent dødfødte som funktion af fødselsrækkefølge og fødselsinterval

Kilde: Seges soseminar

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle